Skal du søke om forbrukslån?

Er det noe du er usikker på i forbindelse med forbrukslån? Her finner du blant annet informasjon om fordeler og bakdeler med å låne penger på denne måten, samt tips om noen forbrukslån du kan søke på via internett. Du vil også finne informasjon om kostnader, kredittvurdering, samt hva som er viktig før du tar opp forbrukslån.

Her er noen muligheter

Om denne typen lån
Et forbrukslån betyr i utgangspunktet å låne penger som fritt kan benyttes til det man selv ønsker. Dette skyldes i stor grad at det ikke stilles krav om sikkerhet for denne typen lån. Legg merke til at banker og andre finans institusjoner som lar deg låne penger uten sikkerhet i en eiendel likevel skaffer seg en form for sikkerhet, noe de gjør gjennom å sette forholdvis høye renter. Å låne ut penger uten sikkerhet betyr større risiko for långiver og således er høyrere renter helt naturlig. Et forbrukslån har vanligvis en nedbetalingstid fra 6 måneder til 15 år, da med faste månedlige beløp. Din betalingsevne vil være avgjørende for mulighetene til å låne penger og i utgangspunkter kan et forbrukslån innebære at man låner et beløp mellom kr 5000,- og kr 350 000,-.

Fordeler og ulemper
Det er to åpenbare fordeler med et forbrukslån. For det første gir det personer som ikke kan stille sikkerhet en mulighet til å låne penger. For det andre gir forbrukslån muligheten til å låne penger svært raskt. Et forbrukslån kan godkjennes i løpet av timer og er således en mulighet dersom man har behov for raske penger. Det er naturligvis også en fordel at man kan bruke et forbrukslån til det man selv ønsker. Med andre ord kan man låne penger til en ferie, til ny tv, til å pusse opp kjøkken, til en ny båt, med mer.

Her ligger imidlertid også en av bakdelene ved å låne penger på denne måten. Det har nemlig vist seg lett å bruke slike penger på en lite gjennomtenkt måte. Å låne penger til feriereise er for eksempel i utgangspunktet en heller dårlig ide. Den største bakdelen med et forbrukslån er naturligvis kostnaden. Å låne penger med forholdsvis høy rente kan føre til at man havner i en uønsket økonomisk situasjon og i verste fall kan du ende opp med betalingsproblemer.

Tenk deg godt om
Du bør alltid tenke deg om før du låner penger, men i noen situasjoner kan likevel et forbrukslån være en god løsning. Dersom du har kredittkortgjeld kan for eksempel en refinansiering gjennom forbrukslån redusere de månedlige utgiftene. Dette skyldes at et forbrukslån ofte vil ha lavere rentesats, samt mulighet til en lengre nedbetalingsperiode. Dersom du er i en vanskelig økonomisk situasjon kan det å låne penger være løsningen og for mange er det da et forbrukslån som er muligheten til å få innvilget lån. Å låne penger vil imidlertid være en kortsiktig løsning på eventuelle økonomiske problemer og således bør en slik løsning benyttes med forsiktighet.

Hvordan få innvilget et forbrukslån?
Det er i stor grad betalingsevnen som er avgjørende for muligheten til å få innvilget et forbrukslån og betalingsevnen er i tillegg også avgjørende for hvor gode betingelser du kan oppnå, noe vi kommer tilbake til i neste avsnitt. men, først av alt må du naturligvis søke om et forbrukslån og det er viktig at en lånesøknad fylles ut med korrekte opplysninger, da disse vanligvis vil bli kontrollert.

Skaff gode betingelser
Å låne penger betyr at man kjøper en tjeneste og da er det naturlig å ønske best mulig betingelser. Det er dessverre mange som er fornøyde dersom de får innfridd et forbrukslån. De legger ikke vekt på betingelsene, men kun på muligheten til å låne penger. Det er noe som i lengden kan vise seg svært kostbart. Det eksisterer mange banker og institusjoner som tilbyr forbrukslån, noe som har medført stor konkurranse om kundene. Det burde være en selvfølge at man legger ned litt innsats i å finne best mulig betingelser. Å låne penger medfører store kostnader og alle muligheter til å redusere lånekostnadene bør naturligvis benyttes.

Før du låner penger
Først av alt bør du tenke gjennom om du virkelig har behov for å låne penger. Et forbrukslån medfører gjerne forholdsvis høye renter, noe som vil si at dette er penger som koster deg forholdsvis mye. Dersom man eier sin egen bolig bør først muligheten til å låne penger med sikkerhet i denne undersøkes. Et såkalt rammelån kan da være en god løsning. Videre bør du ha helt klart for deg hva som vil være den reelle kostnaden ved et forbrukslån. Det vil si de samlede kostnadene av renter og gebyr i løpet av låneperioden. Like viktig er det å ha klart for seg hva som vil bli de månedlige utgiftene et forbrukslån. Det vil si renter, gebyrer og avdrag.

Din betalingsevne vil som nevnt være avgjørende for muligheten til å låne penger. Den bør også være avgjørende for hvor mye penger du eventuelt skal låne og om du i det hele tatt skal søke om forbrukslån. Sett opp et månedlig budsjett og undersøk hvor store månedlige avdrag som er realistiske. Nåværende inntekter og utgifter bør sammen med eventuell annen gjeld være grunnlaget for et månedlig budsjett. Forventede inntekter og utgifter bør man ta hensyn til i den grad de kan forventes å forekomme med en viss grad av sikkerhet.

Før du låner penger bør du også vurdere muligheten for en medlåntaker. Det vil i de aller fleste tilfeller bety at betalingsevnen styrkes, noe som medfører større mulighet til å få innvilget et forbrukslån. Minst like viktig er det at du vil kunne oppnå bedre betingelser og således redusere kostnaden lånekostnaden. Bakdelen med medlåntaker er naturligvis at denne personen vil stå ansvarlig for et forbrukslån dersom du ikke er i stand til å overholde dine forpliktelser.

Et personlig valg
Å låne penger er til syvende og sist et personlig valg. Det er du som må ta avgjørelsen om å søke om forbrukslån og det er du og en eventuell med låntaker som sitter med ansvaret for at alle betingelser oppfylles. Vi oppfordrer alle som skal låne penger til først å vurdere egen betalingsevne, samt nødvendigheten av et forbrukslån. Vi understreker videre at all informasjon i denne artikkelen er presentert etter beste evne, på en mest mulig objektiv måte. Innholdet er ikke påvirket av noen med interesser innen finans eller banknæringen. Her finner du nyttig informasjon fra Finansportalen.