Litt om betalingsproblemer

Kredittkort, forbrukslån og andre former for gjeld kan medføre at du havner i varige betalingsproblemer. Men, det er i mange tilfeller mulig å gjøre noe med en slik situasjon også uten å benytte seg av en rettslig gjeldsordning. I forhold til kredittkort vil betalingsproblemer ofte kunne oppstå på grunn av mange kredittkort med store utestående beløp. I kombinasjon med månedlige minimumsinnbetalinger vil det over tid bety svært høye rentekostnader. Selv om det ikke nødvendigvis vil medføre betalingsproblemer vil det bety høye og til dels unødvendige utgifter over tid. I menyen finner du flere artikler med tips og informasjon om bruk av kredittkort, samt om hvordan du skal unngå å havne i en situasjon som nevnt ovenfor. I denne artikkelen ser vi litt på hva du kan gjøre dersom du allerede har havnet i en slik situasjon at alle dine disponible inntekter går til å betale gjelde fra kredittkort eller andre lån.

Et av de største problemene er faktisk at svært mange bare aksepterer at de vil ha store gjeldsproblemer i overskuelig fremtid. Selv om husholdningsbudsjettet kuttes ned til det aller mest nødvendige kommer man ikke ovenpå og selv en liten uforutsett utgift medfører store problemer og ofte må nok et kredittkort til for å dekke disse utgiftene. Det kan være tøft å ta tak i slike problemer, men i lengden vil du tjene på det både i forhold til økonomi, familie og helse. Det er en velkjent sak at betalingsproblemer kan medføre problemer både i forhold til familieliv og i forhold til helse. Selv om det kan være tøft å kontakte kreditorer og andre parter bør du huske en ting. Det er også i deres interesse at det finnes en løsning på eventuelle problemer, noe som skyldes at det vil øke deres muligheter til å få tilbakebetalt pengen du skylder.

Hvordan redusere kostnadene?
Det beste er naturligvis å unngå å havne i en situasjon med betalingsproblemer. Her er noen tips som vil gjøre det mulig å redusere kostnadene ved kredittkort. Dette er allment aksepterte og for mange velkjente tips som de fleste kredittytere ikke akkurat reklamerer for. Det skyldes naturligvis at deres mål er å tjene penger, noe som betyr at de ønsker små innbetalinger og store utestående beløp på flest mulig kredittkort.

Unngå kun å betale minimumsbeløp ved forfall. Da betaler du nesten kun renter og over tid vil det medføre svært høye rentekostnader. Selv en liten økning i innbetalingen, for eksempel fra 500 til 700 kroner per måned vil faktisk kunne halvere nedbetalingstiden. Det skyldes at alt over minimumsbeløpet i sin helhet går til nedbetaling av gjelden.

Unngå kredittkort med høy rente. Det er til dels store renteforskjeller på norske kredittkort og du kan spare store summer ved å velge et kort med lav effektiv rente. Enkelte kredittkort har faktisk en effektiv rente på om lag 30 prosent, mens andre kredittkort har en effektiv rente på under 20 prosent. Her kan du sammenligne og eventuelt søke kredittkort.

Unngå ny gjeld dersom du allerede har belastet dine kredittkort med store summer. Nedbetal all gjeld med høy rente før du eventuelt låner mer penger. Dersom du låner penger samtidig som du har mye kredittkortgjeld bør formålet være refinansiering.
Dersom du har flere kredittkort bør du først betale ned det med høyest effektiv rente. Foreta minimumsinnbetalinger på de andre kortene og betal mest mulig på det kortet som koster mest. Når dette er ferdig nedbetalt begynner du nedbetalingen av neste kredittkort, også da det med høyest rente.

Dersom du har et bevist forhold til kredittkort og gjeld vil det for de fleste være enklere å unngå betalingsproblemer. Dersom du ikke er klar over saldoen på et kredittkort er det mye enklere å benytte dette til impulskjøp. Videre bør du gjennomgå kontoutskrifter for å se hvor mye du bruker på impulskjøp og unødvendig luksus. Videre bør du lage en oversikt over din totale kredittkortgjeld en gang per mnd. Dersom denne gjelden stiger fra måned til måned vil det over tid sannsynligvis utvikle seg til å bli et stort problem.

Dersom du lykkes med å tilbakebetale utestående beløp på dine kredittkort vil du spare store summer per måned. Det betinger imidlertid at du ikke faller for fristelsen til igjen å kjøpe "alt" du ønsker. Bruk gjerne kredittkort, men ikke bruk mer enn det du kan betale tilbake neste måned. Da slipper du renter og du unngår nok en gang å havne i samme situasjon.

Nyttig om bensinkort
Nyttig om det å låne penger