Sikkerhet på nett

Svindel med kredittkort og identitetstyveri er noe alle i utgangspunktet kan bli utsatt for og hvert år blir det stjålet store milliardbeløp på denne måten. Trygg netthandel, fornuftig oppbevaring og bruk av sensitiv informasjon, samt sunn fornuft er viktige hjelpemidler i kampen mot denne typen kriminalitet. I menyen finner du flere artikler med utdypende informasjon om hvordan du kan beskytte ditt kredittkort, personnummer og lignende.

I denne artikkelen ser vi blant annet nærmere på kryptering og andre metoder som benyttes i kampen mot online identitetstyveri. Legg i den sammenheng merke til at det i motsetning til hva mange tror ikke er dette som er den vanligste formen for slik kriminalitet. Det er med andre ord ikke på internett det er størst risiko for at personnummer, passord, opplysninger om kredittkort og annen sensitiv informasjon blir stjålet. Faktisk viste en internasjonal studie foretatt av Javelin Strategy & Research i 2009 at online tyveri kun utgjorde 11 prosent.

Dersom du betaler med kredittkort på internett er kryptering en viktig del av sikkerheten. Enkelt forklart vil kryptering si at informasjonen blir kodet og sendt på en slik måte at bare den som har kodenøkkelen kan dekode og lese innholdet. Før du benytter kredittkort på nett bør du alltid sjekke at det aktuelle nettstedet har dette sikkerhetstiltaket og at det er en såkalt sikker kobling. Det vil si en kobling som begynner med https:// i stedet for den normale http://.

Det sier seg nesten selv at kryptering er viktig i kampen mot identitetstyveri og svindel. Bare tenk på hvilken skade kriminelle kan utrette dersom de får tilgang til dine passord, dine kontoopplysninger, eller informasjon om ditt kredittkort. For å redusere faren for kredittkortsvindel er det også andre tiltak som vil være nyttige. Faktisk er noe så grunnleggende som et vanskelig og unikt passord svært viktig. Mange hackere benytter dataprogram som automatisk gjetter seg til passord og selv enkle program av denne typen kan forsøke tusenvis av passord per døgn.

I tillegg til programmer som leter etter riktige passord benytter mange svindlere seg av forskjellige former for spionprogrammer. Det kan for eksempel være program som gjennomsøker epost eller harddisken din for sensitiv informasjon. Dette er informasjon som ikke er kryptert og dermed er den svært verdifull for identitetstyver, noe som betyr at du alltid må være forsiktig. Ikke sendt opplysninger om ditt kredittkort via epost og ikke lagre slik informasjon i dokumenter eller lignende. Det samme gjelder naturlig nok for personnummer, passord og annen sensitiv informasjon. I utgangspunktet bør du legge til grunn all informasjon på din data, samt det du sender som epost kan bli hacket og ta dine forholdsregler ut i fra dette.

Her kan du sammenligne kredittkort

Det er viktig å beskytte passord og brukernavn til forskjellige nettsider. Det gjelder ikke bare for nettsted som er direkte tilknyttet kredittkort, nettbank og lignende. Gjennom tilsynelatende uskyldige nettsider som sosiale nettverk kan hackere skaffe seg informasjon som de så anvender til å hente ut opplysninger av sensitiv karakter. Det mest grunnleggende for å hindre dette er å deaktivere alle funksjoner som automatisk husker passord og brukernavn. Automatisk innlogging bør du i utgangspunktet alltid deaktivere.

Ellers er som nevnt et unikt passord er godt hjelpemiddel i kampen mot forskjellige former for identitetstyveri. Alle passord som kan knyttes til deg er i utgangspunktet dårlige. Navn på ektefelle, barn, favorittfilm, stedsnavn, venner, arbeidsgiver, karakterer i filmer eller spill, med mer, er dårlige passord. Dessverre hjelper det lite å legge til tall eller skrive navnet baklengs. Automatiske program gjør at hackere raskt kan forsøke alle mulige varianter av passord som kan knyttes til deg og resultatet kan bli et kredittkort som tømmes eller i verste fall at identiteten din stjeles. Et eksempel på et godt passord er to korte ord som settes sammen med tall og/eller tegn. Husk å velge ord som ikke kan knyttes til deg. Husk også at et passord bør ha minimum 8 tegn. Her er noen eksempler på passord laget med dette utgangspunktet; sand2/tap, eple28melk, maur/-mat18

Mye oppmerksomhet om svindel og identitetstyveri har gjort mange skeptiske til å benytte kredittkort på internett. I utgangspunktet er det imidlertid forholdvis trygt å benytte kredittkort til netthandel. En sunn skepsis og en forståelse for at denne typen svindel forekommer betyr med andre ord ikke at du bør kutte ut netthandel eller kredittkort. Det store flertallet vil aldri oppleve å bli utsatt for denne typen kriminalitet og med litt sunn fornuft vil du kunne redusere muligheten for å bli frastjålet sensitiv informasjon. Først og fremst bør du huske å benytte sikre nettsider, å oppbevare sensitiv informasjon på en sikker måte, aldri å oppgi slik informasjon til uvedkommende, samt å beskytte personnummer, kredittkort, med mer, gjennom et sikkert passord og lignende tiltak.


Litt om betalingsproblemer

Kredittkort, forbrukslån og andre former for gjeld kan medføre at du havner i varige betalingsproblemer. Men, det er i mange tilfeller mulig å gjøre noe med en slik situasjon også uten å benytte seg av en rettslig gjeldsordning. I forhold til kredittkort vil betalingsproblemer ofte kunne oppstå på grunn av mange kredittkort med store utestående beløp. I kombinasjon med månedlige minimumsinnbetalinger vil det over tid bety svært høye rentekostnader. Selv om det ikke nødvendigvis vil medføre betalingsproblemer vil det bety høye og til dels unødvendige utgifter over tid. I menyen finner du flere artikler med tips og informasjon om bruk av kredittkort, samt om hvordan du skal unngå å havne i en situasjon som nevnt ovenfor. I denne artikkelen ser vi litt på hva du kan gjøre dersom du allerede har havnet i en slik situasjon at alle dine disponible inntekter går til å betale gjelde fra kredittkort eller andre lån.

Et av de største problemene er faktisk at svært mange bare aksepterer at de vil ha store gjeldsproblemer i overskuelig fremtid. Selv om husholdningsbudsjettet kuttes ned til det aller mest nødvendige kommer man ikke ovenpå og selv en liten uforutsett utgift medfører store problemer og ofte må nok et kredittkort til for å dekke disse utgiftene. Det kan være tøft å ta tak i slike problemer, men i lengden vil du tjene på det både i forhold til økonomi, familie og helse. Det er en velkjent sak at betalingsproblemer kan medføre problemer både i forhold til familieliv og i forhold til helse. Selv om det kan være tøft å kontakte kreditorer og andre parter bør du huske en ting. Det er også i deres interesse at det finnes en løsning på eventuelle problemer, noe som skyldes at det vil øke deres muligheter til å få tilbakebetalt pengen du skylder.

Hvordan redusere kostnadene?
Det beste er naturligvis å unngå å havne i en situasjon med betalingsproblemer. Her er noen tips som vil gjøre det mulig å redusere kostnadene ved kredittkort. Dette er allment aksepterte og for mange velkjente tips som de fleste kredittytere ikke akkurat reklamerer for. Det skyldes naturligvis at deres mål er å tjene penger, noe som betyr at de ønsker små innbetalinger og store utestående beløp på flest mulig kredittkort.

Unngå kun å betale minimumsbeløp ved forfall. Da betaler du nesten kun renter og over tid vil det medføre svært høye rentekostnader. Selv en liten økning i innbetalingen, for eksempel fra 500 til 700 kroner per måned vil faktisk kunne halvere nedbetalingstiden. Det skyldes at alt over minimumsbeløpet i sin helhet går til nedbetaling av gjelden.

Unngå kredittkort med høy rente. Det er til dels store renteforskjeller på norske kredittkort og du kan spare store summer ved å velge et kort med lav effektiv rente. Enkelte kredittkort har faktisk en effektiv rente på om lag 30 prosent, mens andre kredittkort har en effektiv rente på under 20 prosent. Her kan du sammenligne og eventuelt søke kredittkort.

Unngå ny gjeld dersom du allerede har belastet dine kredittkort med store summer. Nedbetal all gjeld med høy rente før du eventuelt låner mer penger. Dersom du låner penger samtidig som du har mye kredittkortgjeld bør formålet være refinansiering.
Dersom du har flere kredittkort bør du først betale ned det med høyest effektiv rente. Foreta minimumsinnbetalinger på de andre kortene og betal mest mulig på det kortet som koster mest. Når dette er ferdig nedbetalt begynner du nedbetalingen av neste kredittkort, også da det med høyest rente.

Dersom du har et bevist forhold til kredittkort og gjeld vil det for de fleste være enklere å unngå betalingsproblemer. Dersom du ikke er klar over saldoen på et kredittkort er det mye enklere å benytte dette til impulskjøp. Videre bør du gjennomgå kontoutskrifter for å se hvor mye du bruker på impulskjøp og unødvendig luksus. Videre bør du lage en oversikt over din totale kredittkortgjeld en gang per mnd. Dersom denne gjelden stiger fra måned til måned vil det over tid sannsynligvis utvikle seg til å bli et stort problem.

Dersom du lykkes med å tilbakebetale utestående beløp på dine kredittkort vil du spare store summer per måned. Det betinger imidlertid at du ikke faller for fristelsen til igjen å kjøpe "alt" du ønsker. Bruk gjerne kredittkort, men ikke bruk mer enn det du kan betale tilbake neste måned. Da slipper du renter og du unngår nok en gang å havne i samme situasjon.

Nyttig om bensinkort
Nyttig om det å låne penger