Kredittkort - Litt om identitetstyveri

De aller fleste har hørt eller lest om identitetstyveri og kredittkortsvindel, men heldigvis har fremdeles de færreste opplevd det. Tiltak som chip istedenfor magnetstripe er et av mange i kampen mot denne kriminaliteten og flere av tiltakene har hatt positiv effekt. Organiserte kriminelle med store ressurser leter imidlertid kontinuerlig etter nye metoder og som innehaver av kredittkort, nettbank og lignende er det viktig at du alltid er oppmerksom på faren for å bli utsatt for svindel.

I skrivende stund finnes det fremdeles en rekke kriminelle som forsøker å svindle til seg penger fra ditt kredittkort, men det er en annen form for svindel som blir stadig vanligere og som er minst like farlig. Mange identitetstyver bruker en liten bit av informasjon til å stjele hele din identitet. Denne informasjonen kan de blant annet få fra kontoutskrifter, kvitteringer, eller fra ditt kredittkort.

Litt fakta
Det er med andre ord svært viktig å utvise forsiktighet i forhold til opplysninger som kan misbrukes. I forhold til kredittkort er det mange som er skeptiske til netthandel og sikkerhet. Dette er også et punkt der det bør utvises forsiktighet og du bør kun benytte kredittkort på såkalte sikre nettsider. Det er imidlertid ikke gjennom internett den største risikoen finnes. Tyveri av post, tyveri av lommebøker, manuell eller elektronisk avlesing av bank og kredittkort, samt flakse oppringer er metoder som hyppig benyttes for å stjele opplysningene som er nødvendige for å begå identitetstyveri. Faktisk viste en studie foretatt av Javelin Strategy & Research i 2009 at online tyveri kun utgjorde 11 prosent i denne sammenheng.

I utgangspunktet kan vi alle bli utsatt for identitetstyveri, både gjennom kredittkort og andre betalingsløsninger. Det er imidlertid mulig å redusere faren for dette betraktelig gjennom litt kunnskap og sunn fornuft. Dersom du tror at denne typen kriminalitet er sjelden og at risikoen er liten bør du tenke over følgende tall. I 2008 ble det rapportert nærmere 10 millioner tilfeller av Identitetstyveri og disse resulterte i et samlet tap på nærmere 300 milliarder kroner. Her er noen tips om hvordan du kan unngå å bli svindlet gjennom kredittkort, bankkort eller identitetstyveri.

  • Kriminelle behøver ikke ditt kredittkortnummer for å kunne misbruke ditt kredittkort og de behøver ikke ditt kredittkort for å kunne stjele identiteten din. I mange tilfeller et det dessverre svært lite informasjon som er nødvendig for denne typen tyver. Det betyr at alle dokumenter og andre steder som inneholder sensitive opplysninger bør beskyttes som om det er verdipapirer.
  • Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du frivillig legger ut på nettet. Gjennom Facebook og andre nettsted kan faktisk kriminelle smale den informasjonen de har behov for. Fødselsdato, fullt navn, adresse, telefonnummer og andre «vanlige» opplysninger kan benyttes til å fremskaffe mer sensitiv informasjon.
  • Vær oppmerksom på vanlig post og på post. Kontoutskrifter og mye annen post inneholder opplysninger som kan føre til at du utsettes for svindel med kredittkort eller identitetstyveri. Dersom faktura, e-faktura og lignende ikke kommer til vanlig tid kan det bety at du er utsatt for identitetstyveri. I utgangspunktet bør du aldri oppgi opplysninger som personnummer og opplysninger om kredittkort i epost.
  • Vær oppmerksom på alle transaksjoner. Du bør sjekke kontoutskrifter og transaksjoner ukentlig. Benytt tele eller nettbank og se etter ukjente transaksjoner. Legg i den sammenheng merke til at mange kriminelle ofte foretar en svært liten belasting på stjålne kredittkort. Dette gjør de for å sjekke om transaksjonen blir godkjent og om du er oppmerksom. Du har dermed en mulighet til å stoppe tyveriet før den neste og mye større transaksjonen bli foretatt.
  • Vær oppmerksom på at svært mange dokumenter faktisk kan inneholde sensitiv informasjon. For eksempel kan en uskyldig kvittering innehold informasjon om bank eller kredittkort. I denne forbindelse er brevpost et viktig punkt. Mange adresserte tilbud, for eksempel om kredittkort, inneholder sensitiv informasjon og en lås på postkassen er absolutt å anbefale. Videre bør alle sensitive dokumenter makuleres før de kastes.
  • Bruk sunn fornuft. Vi mener på ingen måte at du skal gå rundt og engste deg for identitetstyveri og annen svindel. I Norge har vi lover som gjør at du som forbruker er godt sikret ved bruk av kredittkort og de aller fleste vil kunne unngå trusselen om identitetstyveri ved å bruke sunn fornuft. Pass godt på sensitiv informasjon og ikke la deg lure av nettsider, epost, eller telefonsamtaler hvor du blir bedt om å oppgi denne typen info. Dobbelt sjekk alltid før du oppgir personnummer og lignende til ukjente aktører og aldri gi mer informasjon enn det som er nødvendig.
Sjekk gjerne vår omtale av Manchester United kredittkort