Nyttige tips om kort

I denne artikkelen finner du litt grunnleggende informasjon om kredittkort, samt noen tips om kredittkort og gjeld. I forhold til det å låne penger er kredittkort litt spesielt fordi du selv har stor kontroll i forhold til eventuelle rentekostnader. Det skyldes at du ikke låner penger før du faktisk benytter et kredittkort, samt muligheten til rentefrie perioder.

Om Kredittkort
Det finnes mange forskjellige typer kredittkort og det eksisterer mange forskjellige aktører som tilbyr og utsteder slike kort. Husk at deres formål først og fremst er å tjene penger. Det betyr ikke at kredittkort er noe du bør holde deg unna, men det betyr at du bør være bevisst i forhold til valg og bruk. Noen kredittkort er knyttet opp mot bestemte kjeder og merkenavn som for eksempel bensinkort, mens andre kort er mer generelle. Til disse kortene er det vanligvis knyttet forskjellige fordeler som rabatter, bonus, reiseforsikring, cashback og andre fordelsprogram.

Hvor mange kort?
Det eksisterer ikke noe fasitsvar på hvor mange kredittkort du bør ha. Din økonomiske situasjon, din betalingsvilje, dine behov og dine ønsker vil være avgjørende for hva som er riktig for deg. Det er imidlertid aldri noen god ide å ha mange kredittkort hvor du har utestående beløp over tid. Fordelen med mange kredittkort er muligheten til gode fordeler på en rekke forskjellige varer og tjenester. Dersom du ender opp med å betale høye rentekostnader, vil imidlertid disse fordelene være til liten nytte. Flere kredittkort kan med andre ord gjøre det mulig å spare en god del penger, men samtidig kan det medføre høy og kostbar kredittkortgjeld. Disiplin, betalingsevne og god kontroll på egen økonomi er spesielt viktig dersom du har mange kredittkort.

Valg av kort
Kredittkort er et gode, men kun dersom det benyttes riktig. I flere artikler vi har lest sammenlignes faktisk et kredittkort med en motorsag. Det er et veldig nyttig verktøy som kan hjelpe deg med mye, men samtidig kan det påføre store skader ved feil bruk. I tillegg til betalingsevne og betalingsvilje er dine forbruksvaner viktige i denne sammenheng. Hvilken type forbruker du er bør nemlig være avgjørende for om du bør søke kredittkort, for hvor mange kredittkort du bør ha, samt for hvilke kredittkort du bør velge. Dersom du betaler utestående beløp ved forfall hver måned vil den effektive renten ha liten betydning. Et fordelsprogram som passer fine behov, lengden på den rentefrie perioden, samt forskjellige gebyr er da faktorer du bør legge vekt på. Dersom du forventer å ha utestående beløp over tid er først og fremst den effektive renten du bør legge vekt på når du velger kredittkort. Eventuelle fordeler vil bli forholdvis små i forhold til rentekostnaden og du bør i utgangspunktet velge det kortet som har lavest effektiv rente. Dersom du først og fremst skal benytte kredittkort som en økonomisk reserve er også en lav effektiv rente viktig. Videre bør du velge et kort med lave og få gebyr. Skal du derimot benytte kredittkort som ditt daglige betalingsmiddel er fordeler som bonus og rabatter viktig. Velg da kort som gi gode fordeler på varer og tjenester du benytter deg av. Her kan du sammnligne og eventuelt søke om kredittkort.

Et gode
Å bruke kredittkort innebærer at du låner penger, men det betyr ikke at du nødvendigvis må betale renter. Å låne penger på denne måten betyr at du selv i stor grad bestemmer hvor store kostnader du vil få og det er fullt mulig å bruke kredittkort regelmessig uten noen gang å betale renter eller gebyr. På grunn av den rentefrie perioden de aller fleste kredittkort tilbyr, er det med andre ord mulig å låne penger hver eneste måned uten at det koster noe. Men det betinger naturligvis at hele den benyttede saldoen betales ned ved forfall. For alle som har betalingsevne og vilje til å klare dette er naturligvis kredittkort et stort gode.

Betalingsproblemer
Det motsatte er personer som har benyttet hele kredittgrensen for så kun å betale minimumsavdrag. Høye rentekostnader over lang tid blir da resultatet og for mange ender det med store betalingsproblemer. Så lang det er mulig bør du med andre ord betale mest mulig av den benyttede saldoen hver måned. For å få til dette bør du strekke deg langt og begrense alle utgifter som ikke er absolutt nødvendige. Legg ellers merke til at du alltid bør kontakte kredittyter dersom du får problemer med å betjene gjeld fra kredittkort eller andre former for lån. Dersom du får betalingsproblemer vil de aller fleste kreditorer være fleksible i forhold til å løse problemene. Det skyldes at det også er i deres interesse at du får orden på din økonomi. Dersom du får varige betalingsproblemer vil sannsynligvis ikke disse kreditorene får tilbake det de har krav på og det er de fullstendig klar over. Der er således i alles interesse at det finnes en fornuftig løsning, noe du bør ta initiativ til.

Her finner du vår omtale av Manchester United Visa