Kredittkort - Litt om identitetstyveri

De aller fleste har hørt eller lest om identitetstyveri og kredittkortsvindel, men heldigvis har fremdeles de færreste opplevd det. Tiltak som chip istedenfor magnetstripe er et av mange i kampen mot denne kriminaliteten og flere av tiltakene har hatt positiv effekt. Organiserte kriminelle med store ressurser leter imidlertid kontinuerlig etter nye metoder og som innehaver av kredittkort, nettbank og lignende er det viktig at du alltid er oppmerksom på faren for å bli utsatt for svindel.

I skrivende stund finnes det fremdeles en rekke kriminelle som forsøker å svindle til seg penger fra ditt kredittkort, men det er en annen form for svindel som blir stadig vanligere og som er minst like farlig. Mange identitetstyver bruker en liten bit av informasjon til å stjele hele din identitet. Denne informasjonen kan de blant annet få fra kontoutskrifter, kvitteringer, eller fra ditt kredittkort.

Litt fakta
Det er med andre ord svært viktig å utvise forsiktighet i forhold til opplysninger som kan misbrukes. I forhold til kredittkort er det mange som er skeptiske til netthandel og sikkerhet. Dette er også et punkt der det bør utvises forsiktighet og du bør kun benytte kredittkort på såkalte sikre nettsider. Det er imidlertid ikke gjennom internett den største risikoen finnes. Tyveri av post, tyveri av lommebøker, manuell eller elektronisk avlesing av bank og kredittkort, samt flakse oppringer er metoder som hyppig benyttes for å stjele opplysningene som er nødvendige for å begå identitetstyveri. Faktisk viste en studie foretatt av Javelin Strategy & Research i 2009 at online tyveri kun utgjorde 11 prosent i denne sammenheng.

I utgangspunktet kan vi alle bli utsatt for identitetstyveri, både gjennom kredittkort og andre betalingsløsninger. Det er imidlertid mulig å redusere faren for dette betraktelig gjennom litt kunnskap og sunn fornuft. Dersom du tror at denne typen kriminalitet er sjelden og at risikoen er liten bør du tenke over følgende tall. I 2008 ble det rapportert nærmere 10 millioner tilfeller av Identitetstyveri og disse resulterte i et samlet tap på nærmere 300 milliarder kroner. Her er noen tips om hvordan du kan unngå å bli svindlet gjennom kredittkort, bankkort eller identitetstyveri.

  • Kriminelle behøver ikke ditt kredittkortnummer for å kunne misbruke ditt kredittkort og de behøver ikke ditt kredittkort for å kunne stjele identiteten din. I mange tilfeller et det dessverre svært lite informasjon som er nødvendig for denne typen tyver. Det betyr at alle dokumenter og andre steder som inneholder sensitive opplysninger bør beskyttes som om det er verdipapirer.
  • Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du frivillig legger ut på nettet. Gjennom Facebook og andre nettsted kan faktisk kriminelle smale den informasjonen de har behov for. Fødselsdato, fullt navn, adresse, telefonnummer og andre «vanlige» opplysninger kan benyttes til å fremskaffe mer sensitiv informasjon.
  • Vær oppmerksom på vanlig post og på post. Kontoutskrifter og mye annen post inneholder opplysninger som kan føre til at du utsettes for svindel med kredittkort eller identitetstyveri. Dersom faktura, e-faktura og lignende ikke kommer til vanlig tid kan det bety at du er utsatt for identitetstyveri. I utgangspunktet bør du aldri oppgi opplysninger som personnummer og opplysninger om kredittkort i epost.
  • Vær oppmerksom på alle transaksjoner. Du bør sjekke kontoutskrifter og transaksjoner ukentlig. Benytt tele eller nettbank og se etter ukjente transaksjoner. Legg i den sammenheng merke til at mange kriminelle ofte foretar en svært liten belasting på stjålne kredittkort. Dette gjør de for å sjekke om transaksjonen blir godkjent og om du er oppmerksom. Du har dermed en mulighet til å stoppe tyveriet før den neste og mye større transaksjonen bli foretatt.
  • Vær oppmerksom på at svært mange dokumenter faktisk kan inneholde sensitiv informasjon. For eksempel kan en uskyldig kvittering innehold informasjon om bank eller kredittkort. I denne forbindelse er brevpost et viktig punkt. Mange adresserte tilbud, for eksempel om kredittkort, inneholder sensitiv informasjon og en lås på postkassen er absolutt å anbefale. Videre bør alle sensitive dokumenter makuleres før de kastes.
  • Bruk sunn fornuft. Vi mener på ingen måte at du skal gå rundt og engste deg for identitetstyveri og annen svindel. I Norge har vi lover som gjør at du som forbruker er godt sikret ved bruk av kredittkort og de aller fleste vil kunne unngå trusselen om identitetstyveri ved å bruke sunn fornuft. Pass godt på sensitiv informasjon og ikke la deg lure av nettsider, epost, eller telefonsamtaler hvor du blir bedt om å oppgi denne typen info. Dobbelt sjekk alltid før du oppgir personnummer og lignende til ukjente aktører og aldri gi mer informasjon enn det som er nødvendig.
Sjekk gjerne vår omtale av Manchester United kredittkort

Nyttige tips om kort

I denne artikkelen finner du litt grunnleggende informasjon om kredittkort, samt noen tips om kredittkort og gjeld. I forhold til det å låne penger er kredittkort litt spesielt fordi du selv har stor kontroll i forhold til eventuelle rentekostnader. Det skyldes at du ikke låner penger før du faktisk benytter et kredittkort, samt muligheten til rentefrie perioder.

Om Kredittkort
Det finnes mange forskjellige typer kredittkort og det eksisterer mange forskjellige aktører som tilbyr og utsteder slike kort. Husk at deres formål først og fremst er å tjene penger. Det betyr ikke at kredittkort er noe du bør holde deg unna, men det betyr at du bør være bevisst i forhold til valg og bruk. Noen kredittkort er knyttet opp mot bestemte kjeder og merkenavn som for eksempel bensinkort, mens andre kort er mer generelle. Til disse kortene er det vanligvis knyttet forskjellige fordeler som rabatter, bonus, reiseforsikring, cashback og andre fordelsprogram.

Hvor mange kort?
Det eksisterer ikke noe fasitsvar på hvor mange kredittkort du bør ha. Din økonomiske situasjon, din betalingsvilje, dine behov og dine ønsker vil være avgjørende for hva som er riktig for deg. Det er imidlertid aldri noen god ide å ha mange kredittkort hvor du har utestående beløp over tid. Fordelen med mange kredittkort er muligheten til gode fordeler på en rekke forskjellige varer og tjenester. Dersom du ender opp med å betale høye rentekostnader, vil imidlertid disse fordelene være til liten nytte. Flere kredittkort kan med andre ord gjøre det mulig å spare en god del penger, men samtidig kan det medføre høy og kostbar kredittkortgjeld. Disiplin, betalingsevne og god kontroll på egen økonomi er spesielt viktig dersom du har mange kredittkort.

Valg av kort
Kredittkort er et gode, men kun dersom det benyttes riktig. I flere artikler vi har lest sammenlignes faktisk et kredittkort med en motorsag. Det er et veldig nyttig verktøy som kan hjelpe deg med mye, men samtidig kan det påføre store skader ved feil bruk. I tillegg til betalingsevne og betalingsvilje er dine forbruksvaner viktige i denne sammenheng. Hvilken type forbruker du er bør nemlig være avgjørende for om du bør søke kredittkort, for hvor mange kredittkort du bør ha, samt for hvilke kredittkort du bør velge. Dersom du betaler utestående beløp ved forfall hver måned vil den effektive renten ha liten betydning. Et fordelsprogram som passer fine behov, lengden på den rentefrie perioden, samt forskjellige gebyr er da faktorer du bør legge vekt på. Dersom du forventer å ha utestående beløp over tid er først og fremst den effektive renten du bør legge vekt på når du velger kredittkort. Eventuelle fordeler vil bli forholdvis små i forhold til rentekostnaden og du bør i utgangspunktet velge det kortet som har lavest effektiv rente. Dersom du først og fremst skal benytte kredittkort som en økonomisk reserve er også en lav effektiv rente viktig. Videre bør du velge et kort med lave og få gebyr. Skal du derimot benytte kredittkort som ditt daglige betalingsmiddel er fordeler som bonus og rabatter viktig. Velg da kort som gi gode fordeler på varer og tjenester du benytter deg av. Her kan du sammnligne og eventuelt søke om kredittkort.

Et gode
Å bruke kredittkort innebærer at du låner penger, men det betyr ikke at du nødvendigvis må betale renter. Å låne penger på denne måten betyr at du selv i stor grad bestemmer hvor store kostnader du vil få og det er fullt mulig å bruke kredittkort regelmessig uten noen gang å betale renter eller gebyr. På grunn av den rentefrie perioden de aller fleste kredittkort tilbyr, er det med andre ord mulig å låne penger hver eneste måned uten at det koster noe. Men det betinger naturligvis at hele den benyttede saldoen betales ned ved forfall. For alle som har betalingsevne og vilje til å klare dette er naturligvis kredittkort et stort gode.

Betalingsproblemer
Det motsatte er personer som har benyttet hele kredittgrensen for så kun å betale minimumsavdrag. Høye rentekostnader over lang tid blir da resultatet og for mange ender det med store betalingsproblemer. Så lang det er mulig bør du med andre ord betale mest mulig av den benyttede saldoen hver måned. For å få til dette bør du strekke deg langt og begrense alle utgifter som ikke er absolutt nødvendige. Legg ellers merke til at du alltid bør kontakte kredittyter dersom du får problemer med å betjene gjeld fra kredittkort eller andre former for lån. Dersom du får betalingsproblemer vil de aller fleste kreditorer være fleksible i forhold til å løse problemene. Det skyldes at det også er i deres interesse at du får orden på din økonomi. Dersom du får varige betalingsproblemer vil sannsynligvis ikke disse kreditorene får tilbake det de har krav på og det er de fullstendig klar over. Der er således i alles interesse at det finnes en fornuftig løsning, noe du bør ta initiativ til.

Her finner du vår omtale av Manchester United Visa