Feil du bør unngå

Kredittkort betyr penger i reserve, komfort, økt handlefrihet, fordeler som bonus, cashback og reiseforsikring, samt økt sikkerhet ved kjøp av varer og tjenester. I utgangspunktet er kredittkort med andre ord et gode, men det betinger at du har litt selvdisiplin og at du unngår de største kredittkortfellene. Her er noen feil du bør unngå når du skal velge, bruke og betale kredittkort.

Unngå for mange kort
En av de vanligste tabbene er å skaffe seg for mange kredittkort. Spesielt dersom du har dårlig betalingsdisiplin eller vilje kan mange kort føre til store gjeldsproblemer. Forskjellige fordeler ved forskjellige kredittkort kan gjøre det fristende å skaffe seg flere kort, men de aller fleste bør etter vår mening skaffe seg maks 2-3 kort. Den økonomiske risikoen ved å ha flere kredittkort er etter vår mening større enn fordelene ved de forskjellige kortene.


  • Her finner du en oversikt med kredittkort
  • Her finner du en oversikt med forbrukslån
  • Her kan du lese om det å låne penger


Ikke overskrid kredittgrensen
Å overskride kredittgrensen har to negative konsekvenser. Først og fremst vil det være kostbart. Dyre straffegebyr, ekstra renter, purregebyr, med mer, vil føre til en svært høy effektiv rente på disse pengene. Videre vil en slik overskriding kunne påvirke dine muligheter til boliglån på en negativ måte. En långiver vil naturlig nok se det som svært negativt at du har overskredet din kredittgrense og det kan føre til dårligere lånebetingelser og i verste fall til at du ikke får innvilget andre typer lån.

Ikke velg feil kredittkort
Mange kredittkort har flotte og gode fordeler som frister. Ofte er det rabatter, bonuser og forskjellige fordelsprogram. Det er vel og bra, men ikke glem hva som i utgangspunktet er det viktigste. Effektiv rente, gebyr og eventuell rentefrie perioder bør alltid vurderes nøye når du velger kredittkort. Dette gjelder naturligvis spesielt for deg som må regne med utestående beløp over tid.

Ikke betal for sent
For sen betaling av forfalt utestående beløp på ditt kredittkort vil føre til økte kostnader i form av gebyr og renter. Det vil også kunne skade din kreditthistorie og dermed gjøre det vanskeligere å søke lån og/eller oppnå bedre lånebetingelser. Det er ikke greit å betale et par dager for sent. Husk derfor å ta hensyn til helg og helligdager, samt frister for betalingsformidling i din bank.

Ikke kjøp "alt"
Kredittkort gir både sikkerhet i form av kapital i reserve til uforutsette utgifter, samt økt handlefrihet. Ikke misbruk denne handlefriheten. Dersom du bruker kortet til mange impulskjøp vil regningen bli stor og kostbar. Store og kostbare innkjøp bør ikke foretas på impuls. Om mulig bør du vente 2-3 dager og så vurdere om du virkelig har behov for den aktuelle gjenstanden. 

Ikke glem kontoutskriften
Kontoutskriften kan hjelpe deg med å unngå misbruk av kredittkort. Mange vil bli overrasket over hvor mange transaksjoner som egentlig ikke er nødvendige. Gjennom å bli bevisst på ditt forbruk vil du kunne redusere på unødvendige utgifter. Minst like viktig er kontoutskriften i forhold til sikkerhet. Svindel med kredittkort er noe du kan oppdage gjennom jevnlig gjennomgang av transaksjoner på kontoutskriftene.

Unngå minimumsbetalinger
Dersom du kun betaler minimumsbeløpet hver måned vil det ta deg svært lang tid å betale hele det utestående beløpet på et kredittkort. Det er naturlig å oppleve vanskelige økonomiske perioder hvor dette er nødvendig, men så lang som mulig bør du forsøke å betale mer. Store deler av slike minimumsbeløp er nemlig påløpte renter, noe som betyr at du betaler lite avdrag. Over tid betyr det svært høye rentekostnader. Så langt der er mulig bør naturligvis alle betale hele det utestående beløpet hver måned. Med rentefrie perioder kan du da helt unngå rentekostnader ved kredittkort.

Unngå unødvendige kostnader 
Det er ikke bare gebyr og renter ved overtrekk som kan føre til unødvendige kostnader ved kredittkort. Noen kort har for eksempel høye gebyr på kontantuttak. Sjekk alltid hvilke betingelser som gjelder og bruk kortet deretter. Dersom du har flere kredittkort kan du for eksempel redusere kostnadene ved å samle din utestående beløp på det kortet med laveste effektiv rente.Kilder finner du i denne artikkelen
Skal du låne penger?