Uten Kredittkort og Nettbank

Kredittkort er en del av dagliglivet til svært mange mennesker i mange forskjellige land. I en serie artikler ser vi nå litt på hvordan kredittkort omtales i andre land. Hvilke fordeler og ulemper fokuseres det på? Hva er viktig når man skal velge kredittkort? Hva er smart og riktig bruk? Kildehenvisninger finner du i del 1 av denne artikkelserien om kredittkort. I denne artikkelen ser vi litt på et liv uten kredittkort, nettbank og brukskonto.

Legg merke til at denne artikkelen er skrevet ut i fra meninger og opplysninger hentet fra utenlandske nettsteder. De vil si at betalingskultur og muligheter kan variere fra det vi kjenner. I mange land er blant annet vanlige bankkort (debetkort) belastet med høye gebyr, noe som betyr at valget for noen egentlig står mellom kredittkort og kontanter. Dersom du er en av de mange motstanderne av overvåknings-samfunnet, vil denne informasjonen kunne være nyttig, for resten er det kun ment som interessant lesing.

Hvorfor?
Vi har lest flere artikler skrevet av personer som har valg å leve uten kredittkort og faktisk også uten brukskonto. I utgangspunktet er dette vanlige mennesker som ganske enkelt mener at kredittkort, gjeld og elektronisk betaling har flere ulemper en fordeler. Det kan være fordi de er skeptiske til overvåking og elektroniske spor, det kan være fordi de aldri ønsker å låne penger, eller det kan være en form motstand mot en utvikling hvor "alle" må ha kredittkort, nettbank, med mer.

Hvis jeg ikke har penger denne måneden, hvorfor skulle jeg da ha penger neste måned? Det er utgangspunktet til mange av dem som er fast bestemt på at kredittkort ikke er tingen. Videre er motstanden mot markedsføringen og reglene til banker og kredittytere en annen faktor som ofte nevnes. Gjennom markedsføring og høye gebyr hevdes det at disse aktørene vil ha oss til å tro at vi ikke kan leve uten kredittkort, lån og elektroniske betalingsløsninger.

Å leve uten kredittkort går naturligvis helt greit, selv om utfordringene kan være større i andre land. Å leve uten brukskonto er imidlertid en større utfordring og noen av de som har valgt denne løsningen innrømmer gjerne at naboer og venner ser på dem som litt galne. Det som likevel slår oss er at vi snakker om personer som åpenbart er ved sin fulle fem og som ut i fra det de skriver og måten de skriver på både er ressurssterke og velformulerende.

Bakdeler og fordeler
Det er naturligvis bakdeler med et live uten brukskonto, lån, eller kredittkort. Å klare seg uten kredittkort betyr først og fremst at man går glipp av fordelene slike kort medfører, samtidig som det kan være vanskelig å gjennomføre enkelte kjøp og bestillinger. Uten brukskonto og nettbank blir utfordringene større. Det medfører utfordringer i forhold til betaling av regninger, kjøp på internett, samt i forhold til oversikt over egen økonomi. Videre kan det være et problem å motta penger for eksempel i form av lønn. Det har mange av disse personene løst ved å opprette en sparekonto med strenge vilkår for uttak og uten muligheter til kort eller til nettbank. En annen stor bakdel er at det både koster tid og penger dersom man skal klare seg på denne måten.

Fordelen er vel først og fremst at det for de aller fleste fremdeles vil være mulig å leve et normalt liv uten kredittkort, nettbank, gjeld og brukskonto. Det kan kreve mye arbeid, tilpassing og også litt penger, men i utgangspunktet er det mulig. Folk har forskjellige grunner for å foreta denne typen valg og fordelen må dermed kunne sies å være at disse får oppfylt sine mål og eventuelt bevist sine poeng. Ellers peker mange på at denne typen livsstil, som vi nesten må kunne kalle det, er tryggere. Det verste som kan skje er at du blir frastjålet et engangsbeløp i kontanter. Nettbank og ikke minst kredittkort åpner som kjent for flere muligheter til svindel og identitetstyveri.

Hvordan?
Vi avslutter med noen tips fra personer som har valgt en slik livsstil, men først noen ord om det å ta slike valg. Vi tenker da ikke på å avstå fra kredittkort og andre former for lån. For det første er naturligvis dette personlige valg som vi verken skal applaudere eller fordømme. Det vi vil kommentere er muligheten til å ta slike valg. Stadig flere tar til ordet for et samfunn uten kontanter og dermed er det mulig at denne artikkelen vil være urelevant innen relativt få år. Er det riktig vei å gå?

Hvordan forskjellige personer løser en livsstil som dette vil avhenge av hvor i verden de lever og hva de velger å avstå fra. Kredittkort er som nevnt først og fremst et mulig gode som de aller fleste kan klare seg uten. For også å klare seg uten debetkort, nettbank og brukskonto er som nevnt en sparekonto en mulighet. Ellers er forhåndsbetalte debetkort et tips som går igjen. Det gir mulighet for bestilling av hotell, flyreiser og lignende. Videre poengteres det at det er viktig med systematisk bokføring og god kontroll på kvitteringer og lignende. Uten kvittering vil du ganske enkelt ikke kunne dokumentere et kontantkjøp. 

Her finner du informasjon om kredittkortet 365Privat
Her finner du tips om forbrukslån