Svindel med Kredittkort

Svindel med kredittkort og identitetstyveri er fremdeles noe de færreste opplever. Like fullt bør du gjøre det du kan for å beskytte deg mot denne typen kriminalitet. Både når du benytter kredittkortet fysisk og ikke minst på internett er det noen forholdsregler du bør kjenne til. Du bør også vite hva du skal gjøre ved mistanke om denne typen økonomisk kriminalitet. I artikkelen kredittkort – 15 tips for å unngå svindel, finner du mange nyttige tips.

Om Identitetstyveri
Identitetstyveri betyr at noen benytter en annens identifikasjonspapir (eller lignende) til å utgi deg for å være denne personen. Identitetstyveri er mest omtalt i forbindelse med økonomisk kriminalitet som banksvindel og svindel med kredittkort. En annen form for slik kriminalitet er å bruke en annen persons identitet til å begå forbrytelser, skjule egen identitet, oppnå innreisetillatelse, med mer. Vi fokuserer naturlig nok på identitetstyveri som er knyttet til kredittkort og økonomiske motiv.

Kredittkortsvindel
Svindel med kredittkort er identitetstyveri i sin enkleste form. Dessverre er det forholdvis enkelt å utføre denne former for svindel dersom man får tak i nødvendige opplysninger. Bare tenk på hvor enkelt det er å søke om kredittkort. Du fyller ut en søknad om kredittkort på internett og dersom den innvilges får du papirer for underskrift, samt kredittkortet tilsendt via post. Du behøver aldri å møte for en kundebehandler. En person som har skaffet seg tilgang til nødvendige opplysninger, kan dermed fylle ut søknad i ditt navn, for så å oppgi en ny adresse pga. flytting. I verste fall vil du ikke merke noe før forfalte beløp har gått til inkasso, noe som skyldes at regninger og kontoutskrifter sendes til den adressen svindleren har oppgitt. Les mer om kredittkortsvindel

Denne formen for identitetstyveri kan unngås ved å utvise forsiktighet. Det vil først og fremst si at du må være oppmerksom på hvor mange steder dine personlige opplysninger faktisk er oppført. Lønnslipp, kontoutskrifter og kvitteringer er eksempler på dokumenter som inneholder fødselsnummer, kontonummer, eller annen sensitiv informasjon. Slike papir må du alltid oppbevare på et sikkert sted og aldri kaste direkte i søpla. Kjøp en liten makuleringsmaskin! En lås på postkassen er heller ingen dårlig ide. Mye av posten du får inneholder all den informasjon en svindler behøver for å foreta et identitetstyveri.

Annen Svindel
Som nevnt er det dessverre mulig å svindle til seg kredittkort ved å benytte andre personers personalia. Det er imidlertid ikke den eneste formen for svindel du må være oppmerksom på. Den vanligste formen for svindel med kredittkort er å misbruke kortet til andre personer. Det kan gjøres på flere måter, men de har en ting til felles. Dersom du er oppmerksom vil du rimelig raskt kunne sette en stopper for denne typen svindel ved å sperre ditt kredittkort. Dersom noen andre belaster ditt kredittkort vil du nemlig kunne se dette gjennom kontoutskrifter og eventuelle fakturaer, da det fremdeles er din adresse som benyttes.

Tilgang til å belaste andre personers kredittkort skaffer svindlere seg på flere måter. De vanligste er tyveri av selve kortet, eller ved såkalt skimming som vil si at kortopplysninger blir lest og lagret når du benytter kredittkort i en betalingsterminal eller minibank. En annen metode som svindlere benytter er å stjele kortopplysningene, noe man forsøker å gjøre via internett. En e-post av hvor du blir bedt om å oppgi informasjon om ditt kredittkort, bør aldri besvares. Kun via sikre koblinger (https://) bør slik informasjon oppgis. Generelt sett bør du aldri oppgi mer informasjon enn det som er nødvendig. Det er alt for mange aktører som ber om informasjon de strengt tatt ikke har behov for. Sjekk også at du er på det nettstedet du tror.

Pishing
Er en form for kredittkortsvindel hvor e-post benyttes for å sikre tilgang til kortopplysninger. Det kan for eksempel være en e-post som inviterer deg til et kjent nettsted som www.moneybookers.com, hvor du blir bedt om å legge inn din informasjon om ditt kredittkort. Dette er en trygg side for netthandel, noe denne formen for svindel utnytter. De har nemlig ikke sendt deg til denne nettsiden, men for eksempel til www.moneybokers.com. Dette er kun et eksempel, men det er et reelt eksempel på hvordan svindlere benytter seg av koblinger som nesten er identiske med kjente og sikre betalingsløsninger. Sjekk alltid at du virkelig er på det sikre nettstedet før du gir opplysninger om ditt kredittkort.

En annen form for pishing er som vi nevnte tidligere en e-post som ber deg om å sende opplysninger om kredittkort. Det kan være av typen du har vunnet 1 million kroner, vennligst send følgende opplysninger for å kunne motta din gave eller gevinst. Svindel, svindel, svindel. Det finnes ingen rik person i Indonesia som gir en ukjent nordmann en million kroner og heller ikke et ukjent lottospill hvor du har vunnet 10 millioner uten engang å kjøpe deltagelse. En siste form for pishing er e-post som sender deg videre til en nettside som automatisk laster ned skjult programvare til din PC. Denne programvare samler så sensitiv informasjon som den sender til "eieren".

Vær oppmerksom
I Norge er muligheten for at man blir utsatt for kredittkortsvindel fremdeles forholdsvis liten, men det betyr ikke at du på noen måte bør ta lett på dette. Vær alltid oppmerksom ovenfor mistenkelige forespørsler og følg de tips og råd du får fra din leverandør av kredittkort. Dersom du opptrer grovt uforsvarlig vil du kunne måtte dekke store beløp som følge av svindel med ditt kredittkort.

Sjekk denne kortomtalen