Noen fordeler med kredittkort

Det finnes både fordeler og ulemper ved kredittkort. Disse vil til en viss grad variere fra kort til kort og fra land til land, men i det store og hele er forutsetningene noenlunde de samme. I en serie artikler presenterer vi nå synspunkter på kredittkort, hentet fra diverse utenlandske nettsted. USA, Storbritannia og Australia er de landene vi har konsentrert oss om, mye fordi det her finnes enorme mengder informasjon tilgjengelig. Kildehenvisninger finner du i del en av denne serien om kredittkort.

Komfort
For mange betyr kredittkort først og fremst komfort. Vi tenker da på hvor praktisk og enkelt et kredittkort er. Stort sett kan du benytte slike kort til å betale hva som helst hvor som helst. Om du skal handle på internett, om du skal feriere i andre land, om du skal fylle bensin, eller om du bare skal en tur i nærmeste butikk. Du behøver ikke tenke på kontantuttak, valutaveksling eller lignende. Du betaler ganske enkelt med ditt kredittkort og så får du full oversikt på neste kontoutskrift.

En annen fordel med kredittkort er nettopp god oversikt over egen økonomi. Den månedlige kontoutskriften gir deg som nevnt full oversikt og dermed kan du enkelt se over utgiftene dine. Et budsjett er et meget godt hjelpemiddel for deg som ønsker kontroll på egen økonomi og den månedlige kontoutskriften er et godt grunnlag for dette. Vi nevner også at kontoutskrifter fra kredittkort kan benyttes til dokumentasjon. Dersom du skulle miste en kvittering kan du likevel enkelt dokumentere en transaksjon.

Spar penger
Som de fleste kjenner til, er det slik at det er mulig å tjene og/eller spare en god del penger med kredittkort. For det første skyldes det muligheten til betalingsutsettelse. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse er ikke uvanlig for norske kort, noe som betyr at du kan låne penger gratis i inntil 45 dager. Forbrukslån som er et alternativ vil bety høye rentekostnader fra dag en. Legg merke til at denne fordelen betinger at du betaler tilbake hele det utestående beløpet innen fristen.

Videre er det mange kredittkort som tilbyr forskjellige belønninger. Cashback er en fordel som vanligvis betyr at du får penger tilbake på alt du kjøper, mens rabatter vanligvis er knyttet til bestemte butikker eller bestemte varegrupper. Bonuser er en annen form for belønning som ofte er knyttet til kredittkort. Vanligvis er denne fordelen knyttet til en bestemt kjede av butikker, hotell, bensinstasjoner eller lignende. Legg merke til at det er forholdsvis stor forskjell på disse fordelene, ikke minst i prosentsats, noe du kan lese mer om i artikkelen kredittkort, cashback og bonuser.

Flere fordeler
Økt sikkerhet ved kjøp av varer og tjenester er en annen fordel med kredittkort. Som vi tidligere har nevnt er det enkelt å dokumentere en transaksjon foretatt med kredittkort. Dersom du skal klage på et kontantkjøp er du avhengig av kvittering og de aller fleste har nok opplevd at de kan ha en tendens til å forsvinne. Bruk av kredittkort er med andre ord en forsikring mot useriøse selgere. Legg merke til at reglene rundt kredittkjøp er forskjellige alt etter hvilket land du oppholder deg i. I Norge regulerer Finansavtaleloven slike transaksjoner og som kunde er du her veldig godt sikret ved kjøp foretatt med kredittkort. Her kan du lese mer

Fordelene med kredittkort vil naturlig nok også avhenge av brukeren. Dersom du ikke har bil vil for eksempel en meget god rabatt på bensin være til liten nytte. Det er med andre ord ikke slik at det finnes et kredittkort som er best for alle. Fordelene må være av en slik art at du kan ha glede av dem dersom dette skal være et argument for å søke kredittkort. Til slutt nevner vi nok en gang at de aller fleste fordelene med kredittkort forutsetter at en viktig betingelse er oppfylt. Du må betale hele det utestående beløpet ved forfall. Alternativet er høye rentekostnader som raskt vil spise opp det du har tjent på fordelene.

Sjekk gjerne denne artikkelen om Ikano Visa

Forside