Fordeler og ulemper med kredittkort

Det finnes en rekke fordeler med kredittkort, men dessverre eksisterer det også flere ulemper. Nå er det heldigvis slik at de fleste ulempene kan unngås ved fornuftig bruk av kortet. Det betinger at du gjør det kjent med hvilke vilkår som gjelder for ditt eller dine kredittkort. I en serie artikler ser vi litt på hvordan kredittkort vurderes i andre land. Hvilke fordeler og ulemper vektlegges på engelske, amerikanske og australske nettsider?

Om fordelene
Den første delen bygger på artikler om kredittkort som er hentet fra nettstedet mtstcil.org. Legg for øvrig merke til at vanlige bankkort ikke er like vanlige i alle land og at både sjekk og kontanter manges steder fremdeles benyttes i stor grad. Dette er da også noe av det dette nettstedet fokuserer på. En stor fordel med kredittkort er nemlig muligheten til å slippe bruk av kontanter. I tillegg er det slik at det flere steder er nødvendig med kredittkort. Flyreiser, hotell og bilutleie er eksempler på aktører som i utgangspunktet ikke godtar kontanter.

En annen stor fordel med kredittkort er bedre beskyttelse ved kjøp av varer og tjenester. Dersom du for eksempel mangler kvittering vil både kontoutskrift og kredittyter kunne dokumentere transaksjonen. Videre er det flere kredittkort som tilbyr forsikringer. I Norge er reiseforsikring et godt eksempel på dette. Legg også merke til at vi her i Norge har ekstra godt beskyttelse ved kredittkjøp. Denne beskyttelsen er fastsatt i Finansavtaleloven. Mer informasjon finner du i artikkelen fordeler med kredittkort.

Som på mange engelskspråklige nettsted fokuseres det også her på å bygge en god kreditthistorie. Et kredittkort som benyttes med fornuft, samtidig som alle fakturaer betales i tide, vil hjelpe deg med å bygge en god kreditthistorie. Gjennom å vise god betalingsevne og ikke minst god betalingsvilje vil du kunne øke mulighetene til å få innvilget flere kredittkort, forbrukslån, boliglån, med mer. Legg merke til at du må betale hele det utestående beløpet ved hvert forfall dersom du ønsker å styrke kreditthistorien din.

Dersom du opplever en midlertidig nedgang i inntekt vil et kredittkort kunne være til stor hjelp. Det samme gjelder ved uforutsette utgifter som du ikke klarer å betale med lønnsinntekten. Selv om få av oss forventer økonomiske problemer, så er det noen mange før eller siden opplever. Nå er det i utgangspunktet slik at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, men ved en midlertidig krise er det naturligvis en fordel å kunne gjøre opp for seg ved hjelp av et kredittkort. Når krisen er over bør du så betale utestående beløp raskest mulig. Legg også merke til at kredittkort ikke er løsningen på langsiktige økonomiske problemer. Den høye renten vil over tid forverre problemene og i en slik situasjon må dermed andre løsninger benyttes.

Den siste fordelen dette nettstedet fokuserer på er de åpenbare fordelene med flere kredittkort. Da tenker vi på rabatter i butikker, bonuspoeng fra bestemte kjeder, cashback på alle kjøp, med mer. Slike fordeler varierer fra kort til kort og det er viktig å sjekke betingelser ved det kredittkort man innehar. Husk at disse fordelene kan være svært lønnsomme, men at det kun gjelder dersom du unngår rentebelastninger. I denne artikkelen om kredittkort kan du lese mer om slike fordeler.

Ulemper med kredittkort
Den største ulempen ved kredittkort er nok fristelsen. Slike kort er i utgangspunktet en konstant mulighet til å bruke penger du ikke har. Med muligheten til kun å betale et minimumsbeløp hver måned bil gjelden raskt kunne stige til maksbeløpet. Dersom du har flere kredittkort kan du dermed havne i store betalingsvansker. Dette er definitivt er ulempe ved kredittkort, men det er også en ulempe du kan unngå ved fornuftig og disiplinert bruk.

En annen ulempe er høye renter. Dersom du over tid har store utestående beløp vil det koste deg svært dyrt. I Norge er alle kredittytere pålagt å oppgi effektiv rente og det er noe du alltid bør sjekke før du søker kredittkort. Den effektive rente for norske kredittkort varierer faktisk fra ned mot 17 prosent til over 30 prosent. Det er med andre ord mulig å spare mye penger på å velge beste kredittkort. Uansett hvilke kort du velger vil imidlertid renten være forholdsvis høy og dermed er ikke kredittkort løsningen for deg som behøver langsiktig finansiering. Også denne ulempen kan heldigvis unngås ved forsiktig bruk og disiplinert betaling.

I følge dette nettstedet er disse to ulempene de største ved kredittkort og ved ufornuftig bruk er det helt korrekt. Det er mange som ar fått ødelagt sin personlige økonomi på denne måten. Som nevnt er det heldigvis slik at dette kan unngås, noe som betyr at kredittkort i utgangspunktet er et gode. Ellers nevnes faren for kredittkortsvindel. Det er en risiko som det fokuseres mer på i andre land, men det betyr ikke at du er trygg for slik svindel i Norge. I artikkelen Kredittkortsvindel 15 tips. Finner du informasjon om hvordan du kan unngå at noen misbruker ditt kredittkort.
      
Sjekk gjerne vår omtale av Gebyrfri Visa Gold

Kilder i denne artikkelserien.
mtstcil.org - articlealley.com - ukcreditcard.me.uk - creditcards.com - hints-n-tips.com - credit.about.com - creditcardfinder.com.au - creditcardguide.com - which.co.uk