Diverse om Kredittkort

Kredittkort har blitt en del av hverdagen vår og ved riktig bruk kan du faktisk tjene en god del penger på slike kort. Ukritisk bruk og dårlig betalingsmoral kan imidlertid føre deg rett inn i kredittkortfellen, noe som betyr høye renter og stadig økende gjeld. I en serie artikler ser vi på hvordan kredittkort vurderes på forskjellige utenlandske nettsteder. Betalingskulturen er forskjellig fra land til land og i USA er for eksempel sjekk fremdeles et betalingsmiddel som er svært vanlig. Kildehenvisninger finner du i del en av denne serien om kredittkort. I denne artikkelen ser vi blant annet på fordelene med kredittkort i forhold til kontanter.

Lag budsjett
En gjenganger på mange engelskspråklige nettsider er faren for betalingsvansker. Et kredittkort kan være en ressurs som øker livskvaliteten, men det kan også føre til overforbruk og varige betalingsproblemer. For å unngå dette må du forstå hvordan et kredittkort fungerer, samt ha kontroll på egne inntekter og ikke minst på egne utgifter. En slik kontroll får du gjennom budsjettering.

Å lage et budsjett kan nok virke litt komplisert og tungvint, men det er faktisk forholdsvis enkelt. Når du først har komt i gang vil det både gå raskt og greit. Vi oppfordrer alle til å benytte denne muligheten til kontroll over egen økonomi. I det lange løp vil det lønne seg både i forhold til kredittkort, lån og andre utgifter. Et budsjett vil rett og slett redusere muligheten for betalingsvansker.

Enkelt forklart er et budsjett en oversikt over fremtidige inntekter og utgifter. Et månedsbudsjett vil med andre ord vise hvilke inntekter og utgifter du forventer de neste 30 dagene. Hvor kommer pengene fra? Hvordan blir pengene brukt? Ser du spesielle negative mønstre? Er inntektene så høye at du kan dekke de forventede utgiftene? Dette er noen av spørsmålene et budsjett vil gi svar på.

Kredittkort er en viktig del av budsjetteringen. Det kan nemlig både står for den del av utgiftene, samtidig som det kan være en reserve du kan benytte dersom inntektene ikke strekker til. Akkurat det er noe av poenget med å budsjettere. Hva kan du ta deg råd til? Har du penger til å dekke den store fakturaen som forfaller neste måned? La oss si at du ønsker å kjøpe en ny TV med kredittkort. Et budsjett vil da vise deg hvor lang tid du vil bruke på å nedbetale dette kjøpet. Dermed kan du beregne rentekostnader og eventuelt vurdere andre alternativ. Et budsjett vil også vise deg om du i det hele tatt har økonomi til å kjøpe ny TV. I forhold til kredittkort er et budsjett viktig fordi det for eksempel vil vise deg hvor mye du kan tilbakebetale neste måned. Da vil du se hvor mye du kan belaste ditt kredittkort og fremdeles unngå renter.

Kredittkort eller kontant?
Valget mellom kredittkort og kontanter er en problemstilling som vies mye oppmerksomhet på amerikanske nettsted. Det skyldes blant annet at vanlige bankkort (debetkort) ikke er like vanlige som i Norge. Dermed vurderes kostnadene ved et kredittkort opp mot ulempene ved kontanter. Nå er det naturligvis slik at kostnader ved kredittkort varierer både fra kort til kort, samt i forhold til utestående beløp og hvordan du nedbetaler dette.

Kontanter er et rimelig alternativ. I tillegg vil du slippe litt unna overvåknings-samfunnet dersom du betaler kontant. Et poeng som er viktig for en god del vanlige og lovlydige mennesker. Bruk av kredittkort har flere fordeler og en av disse er bedre kontroll på egen økonomi. Dersom du mister en kvittering vil du alltid kunne dokumentere kjøpet med kontoutskrift. En kontoutskrift som i tillegg gir deg god oversikt over forbruket ditt.

En annen fordel med kredittkort er økt sikkerhet ved kjøp, noe som også gjelder i Norge. Videre er naturligvis fordeler som rabatter og cashback et viktig gode for alle som unngår høye rentekostnader. Dersom du unngår det er også den rentefrie perioden en stor fordel. Den gjør det faktisk mulig å låne penger helt gratis, vel å merke for en kortere periode. Ellers er det slik at du enkelte ganger ikke kan benytte kontanter. Flyreiser og hotell er eksempler på aktører som svært sjeldent eller aldri godtar kontant betaling. Til slutt nevner vi at de fleste setter pris på komforten et kredittkort medfører.
 
Her Finner du tips om bensinkort
Her finner du tips om kredittkortgjeld