Alternativ til kredittkort?

For stadig flere er kredittkort en viktig del av dagliglivet. I en serie artikler ser vi nå litt på hvordan kredittkort omtales i andre land. Hvilke fordeler og ulemper fokuseres det på? I forrige artikkel så vi på personer som velger å leve uten kredittkort, nettbank og lignende. I denne artikkelen ser vi litt på hva eksperter og statistikk sier om dette temaet, samt på alternativer til kredittkort. Kildehenvisninger finner du i del en av denne artikkelserien om kredittkort.

Her finner du tips om forbrukslån

Denne er artikkelen er først og fremst ment som interessant lesing. I Norge betyr nemlig et liv uten kredittkort ikke de store endringene. Vanlig bankkort forbrukslån og andre muligheter vil gjøre mye av samme nytten. I flere andre land er ikke det tilfellet og for enkelte står valget mellom kredittkort eller kontanter eller sjekk, noe du bør ha i bakhodet når du leser denne artikkelserien.

Litt fakta 
I USA er det flere millioner mennesker som lever uten kredittkort. Tilbake i 2004 utførte The Federal Reserve Board en studie som viste at om lag 25 prosent av forbrukerne ikke hadde kredittkort. Dette tallet er nå noe redusert, men fremdeles antas det at nærmere 20 prosent av amerikanske husholdninger ikke har tilgang til kredittkort. Denne gruppen deles inn i to grupper. De som ikke ønsker kredittkort og de som ikke får innvilget kredittkort. 

Mangel på statsborgerskap, manglende inntekt, dårlig betalingshistorie, samt høy gjeld er vanlige årsaker til at kreditt ikke innvilges. Når det gjelder ønsket om å unngå kredittkort viser undersøkelser at motstand mot alle former for gjeld, samt faren for overforbruk er årsaker til at amerikanere velger bort kreditt. Videre er det også en gruppe mennesker som er så rike at de ikke har behov for denne typen kreditt.

De fleste forbrukerøkonomer og andre eksperter er enige om at det ikke er noen problem å klare seg uten kredittkort. Det er imidlertid noen punkter de mener man bør tenke over før man tar dette valget. Det ene punktet er nødvendigheten av en økonomisk reserve. Alle vil kunne komme i en uforutsett situasjon som krever rask tilgang til penger. Dersom du velger bort kredittkort må du derfor sørge for å ha oppstarte midler i reserve. Vi legger her til at vi i Norge også har andre gode og vanlige alternativ som for eksempel forbrukslån eller rammekreditt på boliglånet.

Videre påpekes bakdelen ved reservasjoner og lignende. Dersom du skal reservere hotell eller leiebil vil for eksempel kredittkort være å foretrekke. Dersom du benytter et vanlig bankkort må du være klar over at penger fra din brukskonto vil kunne blir bundet opp i forholdsvis lang tid. Det skyldes at flere aktører reserverer et beløp ved bestilling. Ellers nevnes kreditthistorie og kredittscore som et annet punkt du bør vurdere. Spesielt i USA vil nemlig mangel på kreditthistorie kunne gjøre det vanskeligere å få innvilget boliglån. Et kredittkort som blir brukt fornuftig og hvor du betaler alle regninger i tide vil med andre ord kunne øke mulighetene for å få innvilget lån. Det skyldes at du har både har vist betalingsvilje og evne.

Alternativ til kredittkort
Visa eller MasterCard debetkort vil i de fleste tilfeller fungere like bra som et kredittkort. I Norge er Visa debetkort vanlig i tilknytting til lønnskonto og som de fleste har erfart fungerer det utmerket. Legg imidlertid merke til at du ikke er like godt beskyttet ved kjøp av varer og tjenester dersom du benytter debet kort. Beskyttelsen som du etter Finansavtaleloven har ved kredittkjøp, vil da ikke gjelde. Les mer i artikkelen fordeler ved kredittkort.

Som nevnt bør alle ha en økonomisk reserve for utforutsette utgifter. Dersom du ikke velger kredittkort, forbrukslån eller rammekreditt, er sparing alternativet. I utgangspunktet vil de fleste hevde at det er det beste og tryggeste valget.

Dersom du ikke benytter deg av kreditt er alternativet å spare til ting. Ønsker du ny TV så sparer du ganske enkelt penger slik at du får råd. Et kredittkort vil gi deg mulighet til å kjøpe TV øyeblikkelig, men ved å spare penger til kjøpet vil du slippe eventuelle rentekostnader.
Til slutt et par nyttige tips. Ved netthandel er PayPal et greit alternativ til kredittkort. Det er praktisk, rimelig, enkelt og sikkert. Legg imidlertid merke til at du da ikke er beskyttet etter Finansavtaleloven. Som nevnt er du heller ikke det ved bruk av debetkort. Ellers bør du bruke litt tid ved bestilling av hotell og leiebil. Dersom du ikke benytter kredittkort vil du som nevnt kunne oppleve at penger fra brukskontoen din blir bundet opp. Sjekk derfor betingelser og benytt tilbydere som krever lite eller null depositum.

Sjekk vår omtale av testvinneren 365Privat MasterCard
   

Nyttig om Kredittkort

Kredittkort har blitt en svært vanlig del av hverdagen vår og en viktig del av vår personlige økonomi. Dersom du benytter kredittkort riktig vil du kunne tjene/spare penger, noe som blant annet betyr at du må følge med på rentefri perioder, rabatter, samt hvilke kostnader som er knyttet til dine kredittkort. På disse sidene finner du tips og informasjon om kredittkort. Vi ser på fordeler og bakdeler med denne betalingsformen. Du finner også informasjon om forskjellige kredittkort. I denne artikkelen finner du en rask gjennomgang av hva et kredittkort er. Her kan du søke om kredittkort.

Om Kredittkort
Et kredittkort er enkelt forklart er betalingskort som benyttes til å betale for varer og tjenester. Dersom du benytter er bankkort til betaling vil pengene normalt bli trukket fra din konto umiddelbart, noe som ikke er tilfelle med et kredittkort. Hele poenget med kredittkort er at det er utsteder/leverandør av kortet som betaler for varen. Du som har et kredittkort låner med andre ord penger i det øyeblikket du benytter dette til betaling eller kontantuttak.

Penger som lånes skal naturligvis betales tilbake og dersom du betaler med kredittkort vil du få tilsendt en faktura på beløpet. Dersom du ikke betaler hele faktura beløpet innenfor den rentefrie perioden vil det påløpe rentekostnader. Dersom du betaler innen fristen har du med andre ord fått låne penger helt gratis. Visa og Mastercard er vanlige og populære kredittkort som tilbys av en rekke banker og finansinstitusjoner. Det finnes imidlertid mange andre kredittkort som også lar deg låne penger til å kjøpe varer og tjenester.

Søknad om kredittkort
Dersom du skal låne penger stilles det vanligvis krav til fast inntekt. Videre må du ikke ha betalingsanmerkninger. Den totale gjeldssituasjonen vil også være avgjørende for muligheten til å få kredittkort. Selve søknaden kommer vi tilbake til, men det er en enkel prosess som kan utføre gjennom internett. Det finnes svært mange forskjellige kredittkort med forskjellige fordeler og forskjellige betingelser. Det vil si at alle som skal søke om kredittkort bør bruke litt tid på å finne et kort som passer til deres behov og ønsker. Les mer i artikkelen Kredittkort - Valg og bruk

Fordelene
Det er svært mange banker og finansieringsselskaper som tilbyr kredittkort. Mange av disse samarbeider med butikker, foreninger og forskjellige interesseorganisasjoner, noe som gir forskjellige rabatter og andre fordeler. Det vil faktisk si at man kan spare en god del penger gjennom å bruke kredittkort. Opptil 6 prosent rabatt på bensin vil for eksempel utgjør en pen sum i løpet av et år. Andre eksempler er rabatt på feriereiser, netthandel eller klær. Det vil dermed svare seg å velge et kredittkort som tilbyr rabatter du kan dra nytte av. Reiseforsikring er en annen fordel som følger med flere kredittkort, noe du kan lese mer om i artikkelen Kredittkort med reiseforsikring. Les gjerne mer om Bensinkort, cashback og rabatter.

Den største kredittkort vil nok for de fleste være fleksibiliteten. Et kredittkort gir penger i reserve uten at man må betale renter. Renter skal først betales når krotet blir tatt i bruk og man eventuelt ikke betaler utestående beløp innen den avtalte rentefrie perioden. Dette i motsetning til et vanlig forbrukslån hvor man betaler renter på hele beløpet fra dag en. Et kredittkort er med andre ord en innvilget mulighet til å låne penger.

Mange skaffer seg et kredittkort for å ha lett tilgjengelige penger. Dette er da også en stor fordel med kredittkort og som nevnt vil det ikke påløpe renter før man faktisk belaster kortet og den rentefrie perioden eventuelt utløper. Å låne penger til forbruk skal man alltid være forsiktig med og et kredittkort bør først og fremst ses på som en reserve for uforutsette utgifter.

Kostnadene
Ved å se på den effektive renten vil man få et riktig bilde av hvor mye det koster å låne penger. Vær også oppmerksom på at det kan være forholdsvis store gebyr knyttet til bruk av kredittkort. For mange kredittkort vil for eksempel uttak fra minibank bli belastet med høye gebyr. Dersom du overholder betalingsfrister og benytter deg av rentefrie perioder, behøver ikke et kredittkort å medføre særlig med kostnader, men være alltid oppmerksom på betingelsene. Eventuelle straffegebyr ved overtrekk eller for sen innbetaling er eksempler på betingelser som bør sjekkes.

De aller fleste som innehar et kredittkort må før eller siden betale renter. Dette er business og finansinstitusjonene som tilbyr kredittkort er kun ute etter en ting, nemlig å tjene penger. Det er personer som ikke betaler skyldig beløp innenfor den rentefrie perioden finansselskapene tjener penger på. Et kredittkort hvor du alltid har belastet maksbeløp vil koste mye penger.

Bruk av kort i utlandet
Å bruke kredittkort til kjøp av varer og tjenester gir god oversikt og vanligvis også en ekstra trygghet ved handel på internett eller i utlandet. Husk imidlertid at norsk kjøpslov ikke gjelder ved kjøp av varer og tjenester i utlandet. Før du benytter kredittkort til kjøp på internett bør du alltid sjekke betingelser for frakt og import. Før du benytter kredittkort i utlandet bør du alltid sjekke betingelse for bruk i utenlandske betalingsterminaler og minibanker. I menyen vil du finne mer informasjon om bruk av kredittkort i utlandet og på internett.

Uten Kredittkort og Nettbank

Kredittkort er en del av dagliglivet til svært mange mennesker i mange forskjellige land. I en serie artikler ser vi nå litt på hvordan kredittkort omtales i andre land. Hvilke fordeler og ulemper fokuseres det på? Hva er viktig når man skal velge kredittkort? Hva er smart og riktig bruk? Kildehenvisninger finner du i del 1 av denne artikkelserien om kredittkort. I denne artikkelen ser vi litt på et liv uten kredittkort, nettbank og brukskonto.

Legg merke til at denne artikkelen er skrevet ut i fra meninger og opplysninger hentet fra utenlandske nettsteder. De vil si at betalingskultur og muligheter kan variere fra det vi kjenner. I mange land er blant annet vanlige bankkort (debetkort) belastet med høye gebyr, noe som betyr at valget for noen egentlig står mellom kredittkort og kontanter. Dersom du er en av de mange motstanderne av overvåknings-samfunnet, vil denne informasjonen kunne være nyttig, for resten er det kun ment som interessant lesing.

Hvorfor?
Vi har lest flere artikler skrevet av personer som har valg å leve uten kredittkort og faktisk også uten brukskonto. I utgangspunktet er dette vanlige mennesker som ganske enkelt mener at kredittkort, gjeld og elektronisk betaling har flere ulemper en fordeler. Det kan være fordi de er skeptiske til overvåking og elektroniske spor, det kan være fordi de aldri ønsker å låne penger, eller det kan være en form motstand mot en utvikling hvor "alle" må ha kredittkort, nettbank, med mer.

Hvis jeg ikke har penger denne måneden, hvorfor skulle jeg da ha penger neste måned? Det er utgangspunktet til mange av dem som er fast bestemt på at kredittkort ikke er tingen. Videre er motstanden mot markedsføringen og reglene til banker og kredittytere en annen faktor som ofte nevnes. Gjennom markedsføring og høye gebyr hevdes det at disse aktørene vil ha oss til å tro at vi ikke kan leve uten kredittkort, lån og elektroniske betalingsløsninger.

Å leve uten kredittkort går naturligvis helt greit, selv om utfordringene kan være større i andre land. Å leve uten brukskonto er imidlertid en større utfordring og noen av de som har valgt denne løsningen innrømmer gjerne at naboer og venner ser på dem som litt galne. Det som likevel slår oss er at vi snakker om personer som åpenbart er ved sin fulle fem og som ut i fra det de skriver og måten de skriver på både er ressurssterke og velformulerende.

Bakdeler og fordeler
Det er naturligvis bakdeler med et live uten brukskonto, lån, eller kredittkort. Å klare seg uten kredittkort betyr først og fremst at man går glipp av fordelene slike kort medfører, samtidig som det kan være vanskelig å gjennomføre enkelte kjøp og bestillinger. Uten brukskonto og nettbank blir utfordringene større. Det medfører utfordringer i forhold til betaling av regninger, kjøp på internett, samt i forhold til oversikt over egen økonomi. Videre kan det være et problem å motta penger for eksempel i form av lønn. Det har mange av disse personene løst ved å opprette en sparekonto med strenge vilkår for uttak og uten muligheter til kort eller til nettbank. En annen stor bakdel er at det både koster tid og penger dersom man skal klare seg på denne måten.

Fordelen er vel først og fremst at det for de aller fleste fremdeles vil være mulig å leve et normalt liv uten kredittkort, nettbank, gjeld og brukskonto. Det kan kreve mye arbeid, tilpassing og også litt penger, men i utgangspunktet er det mulig. Folk har forskjellige grunner for å foreta denne typen valg og fordelen må dermed kunne sies å være at disse får oppfylt sine mål og eventuelt bevist sine poeng. Ellers peker mange på at denne typen livsstil, som vi nesten må kunne kalle det, er tryggere. Det verste som kan skje er at du blir frastjålet et engangsbeløp i kontanter. Nettbank og ikke minst kredittkort åpner som kjent for flere muligheter til svindel og identitetstyveri.

Hvordan?
Vi avslutter med noen tips fra personer som har valgt en slik livsstil, men først noen ord om det å ta slike valg. Vi tenker da ikke på å avstå fra kredittkort og andre former for lån. For det første er naturligvis dette personlige valg som vi verken skal applaudere eller fordømme. Det vi vil kommentere er muligheten til å ta slike valg. Stadig flere tar til ordet for et samfunn uten kontanter og dermed er det mulig at denne artikkelen vil være urelevant innen relativt få år. Er det riktig vei å gå?

Hvordan forskjellige personer løser en livsstil som dette vil avhenge av hvor i verden de lever og hva de velger å avstå fra. Kredittkort er som nevnt først og fremst et mulig gode som de aller fleste kan klare seg uten. For også å klare seg uten debetkort, nettbank og brukskonto er som nevnt en sparekonto en mulighet. Ellers er forhåndsbetalte debetkort et tips som går igjen. Det gir mulighet for bestilling av hotell, flyreiser og lignende. Videre poengteres det at det er viktig med systematisk bokføring og god kontroll på kvitteringer og lignende. Uten kvittering vil du ganske enkelt ikke kunne dokumentere et kontantkjøp. 

Her finner du informasjon om kredittkortet 365Privat
Her finner du tips om forbrukslån
       

Noen fordeler med kredittkort

Det finnes både fordeler og ulemper ved kredittkort. Disse vil til en viss grad variere fra kort til kort og fra land til land, men i det store og hele er forutsetningene noenlunde de samme. I en serie artikler presenterer vi nå synspunkter på kredittkort, hentet fra diverse utenlandske nettsted. USA, Storbritannia og Australia er de landene vi har konsentrert oss om, mye fordi det her finnes enorme mengder informasjon tilgjengelig. Kildehenvisninger finner du i del en av denne serien om kredittkort.

Komfort
For mange betyr kredittkort først og fremst komfort. Vi tenker da på hvor praktisk og enkelt et kredittkort er. Stort sett kan du benytte slike kort til å betale hva som helst hvor som helst. Om du skal handle på internett, om du skal feriere i andre land, om du skal fylle bensin, eller om du bare skal en tur i nærmeste butikk. Du behøver ikke tenke på kontantuttak, valutaveksling eller lignende. Du betaler ganske enkelt med ditt kredittkort og så får du full oversikt på neste kontoutskrift.

En annen fordel med kredittkort er nettopp god oversikt over egen økonomi. Den månedlige kontoutskriften gir deg som nevnt full oversikt og dermed kan du enkelt se over utgiftene dine. Et budsjett er et meget godt hjelpemiddel for deg som ønsker kontroll på egen økonomi og den månedlige kontoutskriften er et godt grunnlag for dette. Vi nevner også at kontoutskrifter fra kredittkort kan benyttes til dokumentasjon. Dersom du skulle miste en kvittering kan du likevel enkelt dokumentere en transaksjon.

Spar penger
Som de fleste kjenner til, er det slik at det er mulig å tjene og/eller spare en god del penger med kredittkort. For det første skyldes det muligheten til betalingsutsettelse. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse er ikke uvanlig for norske kort, noe som betyr at du kan låne penger gratis i inntil 45 dager. Forbrukslån som er et alternativ vil bety høye rentekostnader fra dag en. Legg merke til at denne fordelen betinger at du betaler tilbake hele det utestående beløpet innen fristen.

Videre er det mange kredittkort som tilbyr forskjellige belønninger. Cashback er en fordel som vanligvis betyr at du får penger tilbake på alt du kjøper, mens rabatter vanligvis er knyttet til bestemte butikker eller bestemte varegrupper. Bonuser er en annen form for belønning som ofte er knyttet til kredittkort. Vanligvis er denne fordelen knyttet til en bestemt kjede av butikker, hotell, bensinstasjoner eller lignende. Legg merke til at det er forholdsvis stor forskjell på disse fordelene, ikke minst i prosentsats, noe du kan lese mer om i artikkelen kredittkort, cashback og bonuser.

Flere fordeler
Økt sikkerhet ved kjøp av varer og tjenester er en annen fordel med kredittkort. Som vi tidligere har nevnt er det enkelt å dokumentere en transaksjon foretatt med kredittkort. Dersom du skal klage på et kontantkjøp er du avhengig av kvittering og de aller fleste har nok opplevd at de kan ha en tendens til å forsvinne. Bruk av kredittkort er med andre ord en forsikring mot useriøse selgere. Legg merke til at reglene rundt kredittkjøp er forskjellige alt etter hvilket land du oppholder deg i. I Norge regulerer Finansavtaleloven slike transaksjoner og som kunde er du her veldig godt sikret ved kjøp foretatt med kredittkort. Her kan du lese mer

Fordelene med kredittkort vil naturlig nok også avhenge av brukeren. Dersom du ikke har bil vil for eksempel en meget god rabatt på bensin være til liten nytte. Det er med andre ord ikke slik at det finnes et kredittkort som er best for alle. Fordelene må være av en slik art at du kan ha glede av dem dersom dette skal være et argument for å søke kredittkort. Til slutt nevner vi nok en gang at de aller fleste fordelene med kredittkort forutsetter at en viktig betingelse er oppfylt. Du må betale hele det utestående beløpet ved forfall. Alternativet er høye rentekostnader som raskt vil spise opp det du har tjent på fordelene.

Sjekk gjerne denne artikkelen om Ikano Visa

Forside

Diverse om Kredittkort

Kredittkort har blitt en del av hverdagen vår og ved riktig bruk kan du faktisk tjene en god del penger på slike kort. Ukritisk bruk og dårlig betalingsmoral kan imidlertid føre deg rett inn i kredittkortfellen, noe som betyr høye renter og stadig økende gjeld. I en serie artikler ser vi på hvordan kredittkort vurderes på forskjellige utenlandske nettsteder. Betalingskulturen er forskjellig fra land til land og i USA er for eksempel sjekk fremdeles et betalingsmiddel som er svært vanlig. Kildehenvisninger finner du i del en av denne serien om kredittkort. I denne artikkelen ser vi blant annet på fordelene med kredittkort i forhold til kontanter.

Lag budsjett
En gjenganger på mange engelskspråklige nettsider er faren for betalingsvansker. Et kredittkort kan være en ressurs som øker livskvaliteten, men det kan også føre til overforbruk og varige betalingsproblemer. For å unngå dette må du forstå hvordan et kredittkort fungerer, samt ha kontroll på egne inntekter og ikke minst på egne utgifter. En slik kontroll får du gjennom budsjettering.

Å lage et budsjett kan nok virke litt komplisert og tungvint, men det er faktisk forholdsvis enkelt. Når du først har komt i gang vil det både gå raskt og greit. Vi oppfordrer alle til å benytte denne muligheten til kontroll over egen økonomi. I det lange løp vil det lønne seg både i forhold til kredittkort, lån og andre utgifter. Et budsjett vil rett og slett redusere muligheten for betalingsvansker.

Enkelt forklart er et budsjett en oversikt over fremtidige inntekter og utgifter. Et månedsbudsjett vil med andre ord vise hvilke inntekter og utgifter du forventer de neste 30 dagene. Hvor kommer pengene fra? Hvordan blir pengene brukt? Ser du spesielle negative mønstre? Er inntektene så høye at du kan dekke de forventede utgiftene? Dette er noen av spørsmålene et budsjett vil gi svar på.

Kredittkort er en viktig del av budsjetteringen. Det kan nemlig både står for den del av utgiftene, samtidig som det kan være en reserve du kan benytte dersom inntektene ikke strekker til. Akkurat det er noe av poenget med å budsjettere. Hva kan du ta deg råd til? Har du penger til å dekke den store fakturaen som forfaller neste måned? La oss si at du ønsker å kjøpe en ny TV med kredittkort. Et budsjett vil da vise deg hvor lang tid du vil bruke på å nedbetale dette kjøpet. Dermed kan du beregne rentekostnader og eventuelt vurdere andre alternativ. Et budsjett vil også vise deg om du i det hele tatt har økonomi til å kjøpe ny TV. I forhold til kredittkort er et budsjett viktig fordi det for eksempel vil vise deg hvor mye du kan tilbakebetale neste måned. Da vil du se hvor mye du kan belaste ditt kredittkort og fremdeles unngå renter.

Kredittkort eller kontant?
Valget mellom kredittkort og kontanter er en problemstilling som vies mye oppmerksomhet på amerikanske nettsted. Det skyldes blant annet at vanlige bankkort (debetkort) ikke er like vanlige som i Norge. Dermed vurderes kostnadene ved et kredittkort opp mot ulempene ved kontanter. Nå er det naturligvis slik at kostnader ved kredittkort varierer både fra kort til kort, samt i forhold til utestående beløp og hvordan du nedbetaler dette.

Kontanter er et rimelig alternativ. I tillegg vil du slippe litt unna overvåknings-samfunnet dersom du betaler kontant. Et poeng som er viktig for en god del vanlige og lovlydige mennesker. Bruk av kredittkort har flere fordeler og en av disse er bedre kontroll på egen økonomi. Dersom du mister en kvittering vil du alltid kunne dokumentere kjøpet med kontoutskrift. En kontoutskrift som i tillegg gir deg god oversikt over forbruket ditt.

En annen fordel med kredittkort er økt sikkerhet ved kjøp, noe som også gjelder i Norge. Videre er naturligvis fordeler som rabatter og cashback et viktig gode for alle som unngår høye rentekostnader. Dersom du unngår det er også den rentefrie perioden en stor fordel. Den gjør det faktisk mulig å låne penger helt gratis, vel å merke for en kortere periode. Ellers er det slik at du enkelte ganger ikke kan benytte kontanter. Flyreiser og hotell er eksempler på aktører som svært sjeldent eller aldri godtar kontant betaling. Til slutt nevner vi at de fleste setter pris på komforten et kredittkort medfører.
 
Her Finner du tips om bensinkort
Her finner du tips om kredittkortgjeld

Fordeler og ulemper med kredittkort

Det finnes en rekke fordeler med kredittkort, men dessverre eksisterer det også flere ulemper. Nå er det heldigvis slik at de fleste ulempene kan unngås ved fornuftig bruk av kortet. Det betinger at du gjør det kjent med hvilke vilkår som gjelder for ditt eller dine kredittkort. I en serie artikler ser vi litt på hvordan kredittkort vurderes i andre land. Hvilke fordeler og ulemper vektlegges på engelske, amerikanske og australske nettsider?

Om fordelene
Den første delen bygger på artikler om kredittkort som er hentet fra nettstedet mtstcil.org. Legg for øvrig merke til at vanlige bankkort ikke er like vanlige i alle land og at både sjekk og kontanter manges steder fremdeles benyttes i stor grad. Dette er da også noe av det dette nettstedet fokuserer på. En stor fordel med kredittkort er nemlig muligheten til å slippe bruk av kontanter. I tillegg er det slik at det flere steder er nødvendig med kredittkort. Flyreiser, hotell og bilutleie er eksempler på aktører som i utgangspunktet ikke godtar kontanter.

En annen stor fordel med kredittkort er bedre beskyttelse ved kjøp av varer og tjenester. Dersom du for eksempel mangler kvittering vil både kontoutskrift og kredittyter kunne dokumentere transaksjonen. Videre er det flere kredittkort som tilbyr forsikringer. I Norge er reiseforsikring et godt eksempel på dette. Legg også merke til at vi her i Norge har ekstra godt beskyttelse ved kredittkjøp. Denne beskyttelsen er fastsatt i Finansavtaleloven. Mer informasjon finner du i artikkelen fordeler med kredittkort.

Som på mange engelskspråklige nettsted fokuseres det også her på å bygge en god kreditthistorie. Et kredittkort som benyttes med fornuft, samtidig som alle fakturaer betales i tide, vil hjelpe deg med å bygge en god kreditthistorie. Gjennom å vise god betalingsevne og ikke minst god betalingsvilje vil du kunne øke mulighetene til å få innvilget flere kredittkort, forbrukslån, boliglån, med mer. Legg merke til at du må betale hele det utestående beløpet ved hvert forfall dersom du ønsker å styrke kreditthistorien din.

Dersom du opplever en midlertidig nedgang i inntekt vil et kredittkort kunne være til stor hjelp. Det samme gjelder ved uforutsette utgifter som du ikke klarer å betale med lønnsinntekten. Selv om få av oss forventer økonomiske problemer, så er det noen mange før eller siden opplever. Nå er det i utgangspunktet slik at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, men ved en midlertidig krise er det naturligvis en fordel å kunne gjøre opp for seg ved hjelp av et kredittkort. Når krisen er over bør du så betale utestående beløp raskest mulig. Legg også merke til at kredittkort ikke er løsningen på langsiktige økonomiske problemer. Den høye renten vil over tid forverre problemene og i en slik situasjon må dermed andre løsninger benyttes.

Den siste fordelen dette nettstedet fokuserer på er de åpenbare fordelene med flere kredittkort. Da tenker vi på rabatter i butikker, bonuspoeng fra bestemte kjeder, cashback på alle kjøp, med mer. Slike fordeler varierer fra kort til kort og det er viktig å sjekke betingelser ved det kredittkort man innehar. Husk at disse fordelene kan være svært lønnsomme, men at det kun gjelder dersom du unngår rentebelastninger. I denne artikkelen om kredittkort kan du lese mer om slike fordeler.

Ulemper med kredittkort
Den største ulempen ved kredittkort er nok fristelsen. Slike kort er i utgangspunktet en konstant mulighet til å bruke penger du ikke har. Med muligheten til kun å betale et minimumsbeløp hver måned bil gjelden raskt kunne stige til maksbeløpet. Dersom du har flere kredittkort kan du dermed havne i store betalingsvansker. Dette er definitivt er ulempe ved kredittkort, men det er også en ulempe du kan unngå ved fornuftig og disiplinert bruk.

En annen ulempe er høye renter. Dersom du over tid har store utestående beløp vil det koste deg svært dyrt. I Norge er alle kredittytere pålagt å oppgi effektiv rente og det er noe du alltid bør sjekke før du søker kredittkort. Den effektive rente for norske kredittkort varierer faktisk fra ned mot 17 prosent til over 30 prosent. Det er med andre ord mulig å spare mye penger på å velge beste kredittkort. Uansett hvilke kort du velger vil imidlertid renten være forholdsvis høy og dermed er ikke kredittkort løsningen for deg som behøver langsiktig finansiering. Også denne ulempen kan heldigvis unngås ved forsiktig bruk og disiplinert betaling.

I følge dette nettstedet er disse to ulempene de største ved kredittkort og ved ufornuftig bruk er det helt korrekt. Det er mange som ar fått ødelagt sin personlige økonomi på denne måten. Som nevnt er det heldigvis slik at dette kan unngås, noe som betyr at kredittkort i utgangspunktet er et gode. Ellers nevnes faren for kredittkortsvindel. Det er en risiko som det fokuseres mer på i andre land, men det betyr ikke at du er trygg for slik svindel i Norge. I artikkelen Kredittkortsvindel 15 tips. Finner du informasjon om hvordan du kan unngå at noen misbruker ditt kredittkort.
      
Sjekk gjerne vår omtale av Gebyrfri Visa Gold

Kilder i denne artikkelserien.
mtstcil.org - articlealley.com - ukcreditcard.me.uk - creditcards.com - hints-n-tips.com - credit.about.com - creditcardfinder.com.au - creditcardguide.com - which.co.uk

Svindel med Kredittkort

Svindel med kredittkort og identitetstyveri er fremdeles noe de færreste opplever. Like fullt bør du gjøre det du kan for å beskytte deg mot denne typen kriminalitet. Både når du benytter kredittkortet fysisk og ikke minst på internett er det noen forholdsregler du bør kjenne til. Du bør også vite hva du skal gjøre ved mistanke om denne typen økonomisk kriminalitet. I artikkelen kredittkort – 15 tips for å unngå svindel, finner du mange nyttige tips.

Om Identitetstyveri
Identitetstyveri betyr at noen benytter en annens identifikasjonspapir (eller lignende) til å utgi deg for å være denne personen. Identitetstyveri er mest omtalt i forbindelse med økonomisk kriminalitet som banksvindel og svindel med kredittkort. En annen form for slik kriminalitet er å bruke en annen persons identitet til å begå forbrytelser, skjule egen identitet, oppnå innreisetillatelse, med mer. Vi fokuserer naturlig nok på identitetstyveri som er knyttet til kredittkort og økonomiske motiv.

Kredittkortsvindel
Svindel med kredittkort er identitetstyveri i sin enkleste form. Dessverre er det forholdvis enkelt å utføre denne former for svindel dersom man får tak i nødvendige opplysninger. Bare tenk på hvor enkelt det er å søke om kredittkort. Du fyller ut en søknad om kredittkort på internett og dersom den innvilges får du papirer for underskrift, samt kredittkortet tilsendt via post. Du behøver aldri å møte for en kundebehandler. En person som har skaffet seg tilgang til nødvendige opplysninger, kan dermed fylle ut søknad i ditt navn, for så å oppgi en ny adresse pga. flytting. I verste fall vil du ikke merke noe før forfalte beløp har gått til inkasso, noe som skyldes at regninger og kontoutskrifter sendes til den adressen svindleren har oppgitt. Les mer om kredittkortsvindel

Denne formen for identitetstyveri kan unngås ved å utvise forsiktighet. Det vil først og fremst si at du må være oppmerksom på hvor mange steder dine personlige opplysninger faktisk er oppført. Lønnslipp, kontoutskrifter og kvitteringer er eksempler på dokumenter som inneholder fødselsnummer, kontonummer, eller annen sensitiv informasjon. Slike papir må du alltid oppbevare på et sikkert sted og aldri kaste direkte i søpla. Kjøp en liten makuleringsmaskin! En lås på postkassen er heller ingen dårlig ide. Mye av posten du får inneholder all den informasjon en svindler behøver for å foreta et identitetstyveri.

Annen Svindel
Som nevnt er det dessverre mulig å svindle til seg kredittkort ved å benytte andre personers personalia. Det er imidlertid ikke den eneste formen for svindel du må være oppmerksom på. Den vanligste formen for svindel med kredittkort er å misbruke kortet til andre personer. Det kan gjøres på flere måter, men de har en ting til felles. Dersom du er oppmerksom vil du rimelig raskt kunne sette en stopper for denne typen svindel ved å sperre ditt kredittkort. Dersom noen andre belaster ditt kredittkort vil du nemlig kunne se dette gjennom kontoutskrifter og eventuelle fakturaer, da det fremdeles er din adresse som benyttes.

Tilgang til å belaste andre personers kredittkort skaffer svindlere seg på flere måter. De vanligste er tyveri av selve kortet, eller ved såkalt skimming som vil si at kortopplysninger blir lest og lagret når du benytter kredittkort i en betalingsterminal eller minibank. En annen metode som svindlere benytter er å stjele kortopplysningene, noe man forsøker å gjøre via internett. En e-post av hvor du blir bedt om å oppgi informasjon om ditt kredittkort, bør aldri besvares. Kun via sikre koblinger (https://) bør slik informasjon oppgis. Generelt sett bør du aldri oppgi mer informasjon enn det som er nødvendig. Det er alt for mange aktører som ber om informasjon de strengt tatt ikke har behov for. Sjekk også at du er på det nettstedet du tror.

Pishing
Er en form for kredittkortsvindel hvor e-post benyttes for å sikre tilgang til kortopplysninger. Det kan for eksempel være en e-post som inviterer deg til et kjent nettsted som www.moneybookers.com, hvor du blir bedt om å legge inn din informasjon om ditt kredittkort. Dette er en trygg side for netthandel, noe denne formen for svindel utnytter. De har nemlig ikke sendt deg til denne nettsiden, men for eksempel til www.moneybokers.com. Dette er kun et eksempel, men det er et reelt eksempel på hvordan svindlere benytter seg av koblinger som nesten er identiske med kjente og sikre betalingsløsninger. Sjekk alltid at du virkelig er på det sikre nettstedet før du gir opplysninger om ditt kredittkort.

En annen form for pishing er som vi nevnte tidligere en e-post som ber deg om å sende opplysninger om kredittkort. Det kan være av typen du har vunnet 1 million kroner, vennligst send følgende opplysninger for å kunne motta din gave eller gevinst. Svindel, svindel, svindel. Det finnes ingen rik person i Indonesia som gir en ukjent nordmann en million kroner og heller ikke et ukjent lottospill hvor du har vunnet 10 millioner uten engang å kjøpe deltagelse. En siste form for pishing er e-post som sender deg videre til en nettside som automatisk laster ned skjult programvare til din PC. Denne programvare samler så sensitiv informasjon som den sender til "eieren".

Vær oppmerksom
I Norge er muligheten for at man blir utsatt for kredittkortsvindel fremdeles forholdsvis liten, men det betyr ikke at du på noen måte bør ta lett på dette. Vær alltid oppmerksom ovenfor mistenkelige forespørsler og følg de tips og råd du får fra din leverandør av kredittkort. Dersom du opptrer grovt uforsvarlig vil du kunne måtte dekke store beløp som følge av svindel med ditt kredittkort.

Sjekk denne kortomtalen