Søke om Kredittkort

Det er enkelt å søke om kredittkort, men likevel vil noen nyttige tips kunne hjelpe deg med få en slik søknad godkjent. Husk at du alltid bør sette deg inn i vilkår og betingelse før du aksepterer et tilbud om kredittkort. I menyen finner du artikler med tips om valg, bruk og fordeler med kredittkort. Her finner du en oversikt med kredittkort.

Selve søknaden
Å søke kredittkort kan du enkelt gjøre på internett. De forskjellige kredittselskapene har litt forskjellig praksis, men stort sett er slike søknader lett forståelige og enkle å fylle ut. Det viktigste er rett og slett å fylle ut korrekte opplysninger. Selskapene utfører alltid en kredittsjekk før de eventuelt godkjenner en søknad om kredittkort. Det nytter med andre ord ikke å pynte på opplysningene i den tro at du vil få innvilget en søknad. Det vil snarere virke mot sin hensikt da ingen ønsker å innvilge et kredittkort til noen som farer med usannheter. Fyll ut nødvendige opplysninger og send inn søknaden. Enkelt, greit og unnagjort på kort tid.

Behandling av søknaden
Rutinene til de forskjellige kredittselskapene vil sammen med din personlige økonomi avgjøre hvor langt tid behandling av en søknad tar. Du kan få innvilget kredittkort i løpet av en time, men det kan også ta flere dager. Dersom kredittselskaper for eksempel har behov for ytterligere opplysninger, eller dokumentasjon på inntekt eller lignende, vil det gå noen dager ekstra.

En søknad om kredittkort vil bli behandlet grundig. Din betalingsevne vil naturlig nok være en avgjørende faktor for denne vurderingen. Det vil blant annet si din inntekt, øvrig gjeld og en eventuell samboer/ektefelles økonomiske situasjon. En annen faktor som tillegges betydning er betalingsvilje, noe din betalingshistorie vil si mye om. Det er fullt mulig å ha god betalingsevne, men dårlig betalingsvilje, eller motsatt. Betalingsevne er en vurdering av hvor mye du kan betale ut i fra din økonomiske situasjon. Betalingsvilje er din vilje til å oppfylle økonomiske forpliktelser.

Selskapene som utsteder kredittkort benytter foretar kredittvurderingen gjennom er selskap som tilbyr slike tjenester. Lindorff og Dun & Bradstreet er slike selskaper. Resultatet av deres kredittvurderinger er en kredittscore som forteller kredittyter om du har tilstrekkelig god økonomi til å få innvilget søknaden om kredittkort. Kredittscoren går fra 1-100, med 100 som det beste resultatet. Lav inntekt eller mye annen gjeld vil for eksempel føre til redusert kredittscore.

Viktig om kredittscore
Kredittscore gir muligheter til å vurdere søknader raskt og effektivt, men det er ikke nødvendigvis positivt for deg som skal søke kredittkort. Dette innebærer nemlig at din søknad vil bli automatisk behandlet. Et avslag på søknad om kredittkort betyr dermed ikke at du har dårlig betalingsevne. Det betyr at opplysningene som er lagt til grunn ikke gir grunnlag for å innvilge din søknad.

De opplysningene som legges til grunn er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, samt eventuelle betalingsanmerkninger. Det vil si at opplysninger om inntekter og formue/gjeld kan være uriktige, noe som skyldes at opplysningene kan være godt over ett år gamle. En vesentlig lønnsøkning som følge av ny jobb eller stilling, vil med andre ord ikke nødvendigvis bli tatt med i vurderingen. Det kan du heldigvis gjøre noe med. Kontakt tilbyderen av kredittkort og gi dem oppdaterte opplysninger. De vil da kreve dokumentasjon, for eksempel gjennom innsendelse av siste lønnslipp.

Ved avslag
Dersom du får avslag på søknad om kredittkort, kan du ta kontakt og be om ny vurdering. Det bør du gjøre dersom du nylig har redusert gjelden din, økt formuen din, eller steget betydelig i lønn. Som nevnt ovenfor kan avslaget være grunnet i utdaterte opplysninger. En annen mulighet er å søke om kredittkort fra en annen kredittyter. De forskjellige tilbyderne har forskjellige vurderinger og noe kredittkort er det enklere å få innvilget. Et avslag fra en kredittilbyder behøver med andre ord ikke å bety avslag oss en annen. Det betyr imidlertid at du selv bør vurdere anskaffelse av kredittkort på ny. Et avslag som er grunnet i korrekte opplysninger kan bety at din økonomiske situasjon ikke er forenelig med bruk av kredittkort. I artikkelen Låne Penger finner du tips om vurderinger du bør foreta før du låner penger eller søker om kredittkort.

Noen tips
Når du skal søke om kredittkort, bør du alltid gi beskjed om nylige lønnsøkning, økt formue eller redusert gjelde. Som tidligere nevnt vil det øke mulighetene for å få innvilget kredittkort. Like viktig er hvordan nye opplysninger vil påvirke betingelsene. Økte inntekter vil både kunne gi deg høyere kredittgrense og bedre betingelser for ditt kredittkort.

Som nevnt benyttes Lindorff og lignende selskaper når en tilbyder vurderer din søknad om kredittkort. De opplysningene som disse benytter når de beregner din kredittscore, er de pålagt å sende deg. Du bør alltid gå gjennom disse opplysningene for å se at de har benyttet korrekt informasjon. Dersom det ikke er tilfelle bør du ta kontakt med det gjeldende selskapet for å korrigere feilen.


Sjekk gjerne siden www.jobbe-hjemmefra.com hvor du finner tips om forskjellige muligheter til å tjene penger forholdsvis raskt. Kansje kan du unngå lån?