Kostnader ved Kredittkort

Et kredittkort kan være lønnsomt dersom du betaler utestående beløp i tide og dermed unngår rentekostnader. Fordeler som cashback, bonuser og rabatter gjør det da mulig å tjene litt penger. Dersom du benytter er kredittkort som et alternativ til sparing vil imidlertid kostnadene raskt kunne bli høye. Med det mener vi at du kjøper ting på kreditt i stedet for å vente til du har spart opp pengene. Det er ikke noe i veien for å benytte et kredittkort på denne måten, men du bør være klar over de faktiske kostnadene.

Om kostnader
Effektiv rente, gebyr for overtrekk eller for sen betaling, gebyr for kontantuttak, med mer, utgjør kostnadene ved kredittkort. Dette er de fleste fullstendig klar over. Det alle ikke er klar over er hvor høy den totale kostnaden kan bli, noe vi skal komme tilbake til. Først nevner vi bare kort den falske følelsen som fordelene ved kredittkort kan gi. Cashback og bonuser er en meget god fordel, men ikke dersom du betaler renter. Beløpene du tjener på disse fordelene er små sammenlignet med rentekostnadene. Dersom du til enhver tid belaster ditt kredittkort med maksbeløp, er fordelene med andre ord nærmest ubetydelige.

Her kan du lese om bensinkort
Her kan du lese om kredittkortgjeld
Som nevnt kan totalkostnaden ved kredittkort bli meget høy, men det avhenger selvfølgelig av hvor mye du til en hver tid har utestående. Før du belaster et kredittkort med maksbeløp, for så å betale minimumsbeløpet hver måned, bør du se på disse eksemplene.

La oss si at du har et kredittkort med kredittramme på 30 000 kroner. Du bruker hele dette beløpet på nye møbler og begynner så med månedlige minimumsbetalinger. I dette eksempelet sier vi at minimumsbeløpet er på 600 kroner, samt at den effektive renten er på 24 prosent. Det vil da ta deg 11 år å nedbetale det utestående beløpet på ditt kredittkort. I løpet av disse årene vil du ha betalt om lag 49 000 kroner i rentekostnader. Vi poengterer at vi ikke har tatt med et eventuelt skattefradrag på rentekostnadene, men likevel er kostnadene svært høye og som du ser kan et kredittkort bli en meget kostbar affære.


Lite som skal til
Nå er det heldigvis slik at det er ikke er mye som skal til for å forbedre situasjonen. Ved å øke de månedlige betalingene litt, så vil kostnadene ved ditt kredittkort reduseres betraktelig. Ved å øke den månedlige betalingen til 750 kroner, vil resultatet bli som følger. Du vil ha nedbetalt din kredittkortgjeld i løpet av seks år og rentekostnadene vil være redusert til om lag 24 000 kroner.

Som du ser vil en så liten sum som 150 kroner ekstra per måned spare deg for svært mye penger. Det skyldes at nesten hele summen ved minimumsbetaling går til å dekke renter. Dermed vil det være lite igjen til å redusere gjelden. Kort sagt vil du spare svært mye penger på å øke den månedlige nedbetalingen av kredittkort, og som du kan se er det ikke alltid så mye som skal til.


Sparing et alternativ
Vi kan ta eksempelet et skritt videre å si at du ikke belastet ditt kredittkort i det hele tatt. I stedet har du spart 600 kroner hver måned i 11 år til en fast innskuddsrente på 4 prosent. Etter 11 år vil du da ha om lag 99 000 kroner. En del bedre enn et nedbetalt kredittkort og 11 år gamle møbler… Det siste er naturlig nok ikke helt alvorlig ment. Hadde du behov for møbler, så nyttet det ikke å vente i 11 år. Dette eksempelet får likevel frem et viktig poeng, nemlig hvor mye du kan tjene på å spare i stedet for å låne.

Vi poengterer at vi ikke har tatt hensyn til eventuelle fradrag på skatten i disse eksemplene. Vi har heller ikke tatt hensyn til økte inntektsskatt, ei heller til eventuell påvirkning av formueskatten eller inflasjon. Videre er vi fullstendig klar over at mange ikke har mulighet til å spare penger og at et kredittkort kan være en nødvendighet. Poenget med denne artikkelen er og synligjør hvor mye et kredittkort faktisk kan koste, samt hvor lite som skal til for å redusere disse kostnadene. De aller fleste vil kunne øke den månedlige betalingen med et par hundre kroner og på den måten spare store summer.