Hva slags Kredittkort bør du velge?

I denne artikkelen om kredittkort finner du informasjon og tips om vurderinger av kredittkort i forhold til forbrukslån og kjøp med betalingsutsettelse. Du finner også tips om de viktigste momentene når du skal velge kredittkort. I denne artikkelen finner du flere nyttige tips om valg av kredittkort. Enkelt forklart gjelder det å finne et kort som passer til deg. Er du dårlig på tilbakebetaling? Da bør du velge et kort med lav effektiv rente. Betaler du alltid til riktig tid og unngår rentekostnader? Da bør du velge kredittkort med gode fordeler som du kan benytte deg av. Dette blir naturligvis subjektive vurderinger, men poenger er å velge kredittkort som du tror vil passe din personlige økonomi og dine forbruksvaner.

Hva slags forbruker er du?
Det snakkes gjerne om to hovedgrupper av forbrukere i denne sammenheng. Den ene gruppen er forbrukere som bruker sine kredittkort ofte og som ikke betaler mer en minimumsbeløpet ved forfall. Denne gruppen betaler dermed renter og vil få en stadig økende gjeld. Den andre gruppen er også forbrukere som benytter sine kredittkort ofte. Denne gruppen er imidlertid nøye med å betale hele det utestående beløpet for å unngå rentekostnader. Svært mange ligger et sted mellom disse ytterpunktene og de fleste vil forandre sine forbruksvaner avhengig av inntekt og livssituasjon. Poenger er at det kan være nyttig å definere hvilken type forbruker du er før du velger kredittkort.

Sjekk fordelene med Manchester United Visa

Din type forbruk
En person som betaler i tide og unngår rentekostnader er generelt disiplinert og bruker vanligvis ikke mer enn han har råd til. Som tidligere nevnt vil et kredittkort med gode fordeler være et godt valg. En lengst mulig rentefri periode, samt en høy kredittgrense vil også være en fordel for en slik person som ganske enkelt bør velge kredittkort som gir mest mulig goder.

En person som kun betaler minstebeløp bør som nevnt velge et kredittkort med lavest mulig effektiv rente. Fordeler og betalingsfri periode vil ha liten betydning. Strengt tatt bør en slik person også vurdere andre muligheter enn kredittkort. Et forbrukslån kan for eksempel være et rimeligere alternativ. En reduksjon i forbruket bør også vurderes.


Belønningsprogrammer
Dersom du er ute etter et kredittkort med et belønningssystem, er det mye å velge blant. Prinsippet er enkelt. Dess mer du bruker kortet ditt, dess bedre belønning får du. Som tidligere nevnt er dette først og fremst en type kredittkort for deg med god betalingsvilje. Kredittkort med gode fordeler vil ofte ha høye renter og fordelene du oppnår vil være små sammenlignet med renteutgiftene. Første bud for å kunne ha glede av slike belønninger er med andre ord å unngå renteutgifter.

Vi har allerede nevnt at du bør velge belønninger som du vil kunne ha glede av. Videre bør du sjekke hva som kreves for å delta i et belønningsprogram. Du bør også sjekke hvor mye du må bruke kortet før du får belønning, samt hvor dun kan bruke det. Eventuelle tidsfrister og andre begrensninger er det også viktig å få med seg. For å finne det beste kredittkortet bør du sammenligner fordeler. Det gjør du ved å se hvor mye du tjener for hver krone du bruker.


Kredittkortleverandør
Det er mange forskjellige aktører som tilbyr kredittkort. Husk først og fremst at det er kredittyteren som er din juridiske avtalepartner. Dersom du får et kredittkort gjennom en butikk, vil det være banken som står bak som er denne avtalepartneren. Det er for eksempel DNB Nor som står bak Liverpool FC Mastercard i Norge.

Som nevnt finnes det mange forskjellige aktører og for enkelte kan dette påvirke valg av kredittkort. Alt i fra den lokale banken din til aktører som kun driver på internett tilbyr slike kort. Dersom du ønsker muligheter til god kontakt med leverandøren, bør du ha det i bakhodet når du velger kort. Den lokale banken er da et godt alternativ. Normalt vil du oppleve bedre og mer personlig kundeservice på slike steder. Mange foretrekker imidlertid et upersonlig forhold over internett og minst mulig personlig kontakt med den som har utstedt kredittkort. Dette er en smakssak og et det er et personlig valg som det er lurt å tenke gjennom.