Låne Penger – Nyttige tips

Å belaste et kredittkort vil si å låne penger. Dersom du ikke betaler ned hele utestående beløp innen fristen, vil rentekostnadene begynne å løpe. Et kredittkort med konstant utestående beløp vil med andre ord tilsvare et lån. I denne artikkelen finner du generelle tips om det å låne penger.

Hva bør du låne til?
I utgangspunktet bør du alltid være forsiktig med å låne penger, men i noen situasjoner kan det både være nødvendig og smart. Boliglån er den "beste" formen for lån. Det skyldes både den lave renten, samt det faktum at en bolig vil stige i verdi over tid. Et fornuftig boliglån som man har forutsetninger for å betjene vil med andre ord være en fornuftig avgjørelse. Et billån betyr at man låner penger til å kjøpe en eiendel som synker forholdsvis raskt i verdi. Sett fra et økonomisk perspektiv vil dette sjeldent være et fornuftig valg, men trenger man en bil så er løsningen ofte å låne penger.

Sjekk vår oversikt med Kredittkort

Vanlig forbruk skal man være svært forsiktig med å låne penger til. Dersom du ikke har råd til å kjøpe det du trenger, da vil du kunne få problemer med å betjene et forbrukslån eller et kredittkort. Dersom du venter en snarlig bedring i din økonomiske situasjon, for eksempel gjennom arv, gave, lønnsøkning, eller lignende, vil imidlertid det å låne penger til forbruk kunne være en fornuftig løsning. En vaskemaskin som må erstattes, en bil som behøver reparasjon. I slike situasjoner vil det ofte være nødvendig å låne penger, til tross for at det ikke nødvendigvis er noen god løsning.

Betalingsevne
Før du låner penger bør du regne ut hvor stor gjeld du er i stand til å betjene, noe som også gjelder før du søker om kredittkort. Gå gjennom alle forutsetninger og undersøk hvordan disse vil påvirke din fremtidige økonomiske situasjon. Lånebeløp og rentebetingelser er naturligvis viktige forutsetninger når du låner penger. Andre viktige forutsetninger er nedbetalingstid, eventuell avdragsfrihet, gebyrer som ikke inngår i den effektive renten, samt eventuelle krav til sikkerhet. I forbindelse med kredittkort bør du også ta hensyn til hvor lang den rentefrie perioden vil være.

En lånekalkulator kan være et nyttig hjelpemiddel når du skal beregne hvordan et lån vil påvirke din økonomiske fremtid, men vær oppmerksom på at slike kalkulatorer bygger på gjennomsnittsberegninger. Utgifter til mat, klær, transport og lignende varierer mye fra person til person og før du låner penger bør du komme frem til tall som er realistiske for deg og din situasjon. Poenget er naturligvis å finne ut hvilken betalingsevne en selv har.

Flere tilbud om å låne penger
Kunnskap om egen økonomi og egen betalingsevne vil i utgangspunktet gjøre det lettere å få innvilget en søknad om forbrukslån, boliglån eller kredittkort. De fleste banker og finansinstitusjoner vil nemlig se positivt på dette. En gjennomtenkt og reflektert lånesøknad vil ikke bare øke muligheten for lån, den vil også kunne gi deg bedre betingelser. Lovverket beskytter til en viss grad deg som lånekunde, men det ligger i sakens natur at långiver først og fremst ønsker å tjene penger. Det betyr at de ikke tilbyr deg bedre betingelser enn det som må til for at du skal akseptere lånetilbudet.

Det er stor konkurranse om gode kunder og dersom du har god betalingsevne vil bankene stå i kø for å låne penger. Det bør du selvfølgelig benytte til å få best mulig lånebetingelser. Innhent tilbud fra flere banker og bruk litt tid på å finne det beste tilbudet. Over tid er det mulig å spare svært høye summer på dette. Effektiv rente er det viktigste sammenligningsgrunnlaget, men før du låner penger bør også nedbetalingstid og muligheter for avdragsfrihet vurderes, før du eventuelt skaffer deg kredittkort bør også lengden på den rentefrie perioden, samt fordeler ved forskjellige kredittkort vurderes.

Effektiv rente er et viktig begrep for alle som vurderer å låne penger. Effektiv rente vil si nominell rente inkludert gebyrer. Alle som låner ut penger har plikt til å oppgi effektiv rente og dermed har man et glimrende utgangspunkt for å sammenligne forskjellige lånetilbud. Legg imidlertid merke til at ikke alle gebyrer nødvendigvis er inkludert i den effektive renten.

Bruk god tid
Å låne penger er en viktig avgjørelse og først og fremst bør du bruke litt tid på å vurdere ulike fordeler og ulemper som følger med et lån eller kredittkort. Husk at det er din økonomiske situasjon på det tidspunktet som bør legges til grunn for vurdering av betalingsevnen. Utsikter til høyere lønn eller andre inntekter i fremtiden bør kun medregnes dersom disse er 100 prosent sikre. Velg det lånetilbudet som best sammenfaller med dine ønsker og behov. Det er du som skal låne penger og det er du som skal betale disse tilbake. Vi har alle forskjellig prioriteringer og det som er riktig for noen kan være feil for andre. Besøk gjerne finansportalen.no før du låner penger eller søker om kredittkort. Der finner du tips og informasjon fra Forbrukerrådet.

Les mer om kort
Sjekk om du er i faresonen
Her kan du lese om forbrukslån