Litt om valg og bruk av kredittkort

Å inneha et kredittkort betyr at man låner penger når kortet benyttes. Både for å kunne velge det kredittkortet som er best, samt for å få mest mulig fordeler fra dette kortet er det viktig med litt grunnleggende kunnskap om gebyrer, renter, kostnader, bruk og lignende. I denne artikkelen presenterer vi nyttige tips og informasjon for deg som har, eller skal søke om kredittkort.

Effektiv rente
Når den rentefrie perioden på utestående beløp utløper vil rentekostnader påløpe. Hvor høye kostnadene er, vil variere og det er viktig å ha kjennskap til hvordan du finner kredittkort med best rentebetingelser. I den sammenheng er begrepet effektiv rente viktig.

Sjekk gjerne vår omtale av Shell MasterCard

Den nominelle renten kan du strengt tatt overse. Den viser kun hva rentesatsen for et kredittkort er. Det er den effektive renten som viser hvor mye du faktisk må betale og således bør den være grunnlaget for å sammenligne. Enkelt forklart kan vi si at den effektive renten viser summen av gebyrer og alle renter. Alle som tilbyr kredittkort i Norge er pålagt å oppgi den effektive renten og dermed er det forholdsvis enkelt å sammenligne kredittkort. Det samme gjelder for øvrig også for boliglån, forbrukslån og lignende. Legg merke til at ikke alle gebyr inngår i den effektive renten.

Sammenligning av kostnader
Kostnadene ved kredittkort utgjøres av renter og gebyr. Som nevnt er den effektive renten et godt utgangspunkt for å sammenligne forskjellige forksjellige kort, men det er altså ikke alle gebyr som tas med i beregningen av denne renten. Det skyldes først og fremst det faktum at flere gebyr er direkte relatert til bruken av kortet. Gebyr ved kontantuttak er et eksempel på dette. Kostnadene ved kontantuttak vil være avhenge av bruken og kan derfor ikke regnes med i den effektive renten. Gebyr ved purring eller overtrekk er også slike gebyrer. Selv om gebyr som avhenger av den enkeltes bruk og betalingsvilje ikke er med i den effektive renten, så er de naturligvis viktige. Alle gebyr og kostnader bør vurderes når man sammenligner kort. Legg vekt på de gebyrene som er mest aktuelle for deg.

Ikke ta ut kontanter
I utgangspunktet bør ikke et kredittkort benyttes til kontantuttak. De aller fleste kortene har svært høye gebyrer på slike uttak og bør først og fremst ses på som et betalingskort. En fast prosentsats og/eller gebyrer opp mot 100 kroner er ikke noe uvanlig kostnad ved kontantuttak. Så langt det er mulig bør man med andre ord unngå dette. Legg merke til at de aller fleste kredittkort ikke tillater uttak ved kjøp i butikk. Slike kort er ganske enkelt ikke ment som vanlige bankkort, men først og fremst til betaling av varer og tjenester.

Nettbank
Flere kredittkort kommer med en egen nettbankkonto. Dette gir god oversikt og er på mange måter en fordel. Men, for noen kredittkort vil overføring av penger gjennom nettbanken regnes som kontantuttak. Det kan med andre ord bli en kostbar opplevelse som man bør unngå så langt det er mulig. Videre vil de aller fleste kortselskap beregne renter fra dag en ved betaling via nettbank. Det vil si at den rentefrie perioden ikke gjelder. Det samme er for øvrig tilfelle dersom kredittkort benyttes til kontantuttak.

I utlandet
Så langt der er mulig bør du alltid betale med lokal valuta når du er i utlandet. Det til tross for at de aller fleste kredittkort har et vekslingsgebyr som da må betales. Årsaken til dette er at det er stedet hvor du betaler som setter kursen du får på den norske kronen, mens den lokale valutaen fastsettes av Visa/Mastercard. En butikk skal tjene penger og de fleste betalingssteder vil sette kursen på NOK for lavt. I de fleste tilfeller vil du ganske enkelt spare penger på å betale i lokal valuta når du benytter kortet i utlandet.

Husk for øvrig å sjekke om du har regionsperre på ditt kredittkort. Det er vanlig med slike sperrer, noe som kan føre til at kortet ditt ikke fungerer i det landet du skal oppholde deg i. Det er enkelt å fjerne eller endre denne sperren og dersom du har et kredittkort knyttet til en nettbank vil du vanligvis kunne gjøre dette der.

Velg riktig kort
Som vi nevnte er effektiv rente sammen med andre gebyrer et godt grunnlag for å sammenligne kredittkort. Det er imidlertid også noen andre faktorer du bør ta hensyn til når du skal velge kort. Her er et par viktige faktorer.

Tenk gjennom hva som er ditt behov. Dersom du for eksempel vil ha behov for å trekke maksbeløpet på ditt kredittkort over tid, da vil en lav effektiv rente være svært viktig. Dersom du derimot har god økonomi og betaler innen den rentefrie perioden, da vil lave gebyrer på bruk, samt gode rabatter og bonuser være viktig.

Svært mange kredittkort har en eller flere fordeler knyttet til seg, noe man bør være oppmerksom på når forskjellige kort skal sammenlignes. Det viktigste her er rett og slett hvilket kredittkort som passer for deg. Dersom du ikke har bil vil et såkalt bensinkort i utgangspunktet være et dårlig valg. Dersom du er glad i shopping og kjøper mye klær vil et kredittkort med gode rabatter i klesbutikker være et godt valg.

Her finner du 18 Kredittkort-tips
Her finner du tips om kredittkortgjeld