Om fordeler som Bonus og Cashback

Et kredittkort kan ha flere fordeler knyttet til seg. Rabatter, cashback og lignende er goder som gjør det mulig å spare penger. I denne artikkelen finner du tips om hvordan du kan få mest mulig ut av fordelene som medfølger kredittkort. Informasjonen i artikkelen er hentet fra nettstedet credit.com.

Sjekk denne oversikten hvor du kan sammenligne kredittkort

Rabatter i forskjellige butikker, billigere bensin, gratis flyreiser, penger tilbake, med mer. Kredittkort med fordeler blir stadig mer vanlig og de aller fleste vil finne slike fordeler som de kan benytte seg av. Hvordan er det så med disse tilbudene? Er de virkelig så gode som de fremstår? Det kan de være, men det betinger at du setter deg godt inn i tilbudene, samt at du foretar en realistisk vurdering av ditt forbruk og din bruk av kredittkort. Dersom du kun belaster ditt kredittkort med en tusenlapp per måned, vil det ta lang tid før du tjener opp gode fordeler. Dersom du benytter ditt kredittkort mye, vil imidlertid muligheten til gode og lønnsomme fordeler være stor.

Her er noen spørsmål du bør stille deg selv før du søker om kredittkort.


1. Hvor god er egentlig belønningen? Er det en belønning du har behov for? Er fordelene med dette kortet rettet mot dine behov, ønsker og interesser? Hvor god er belønningen sammenlignet med lignende kredittkort?

2. Hvor lang tid vil det ta, å tjene inn en ønsket belønning. Noen kredittkort gir deg faste rabatter eller cashback som du kan benytte nærmest umiddelbart, men en god del kort krever at du når et bestemt antall bonuspoeng eller lignende før du kan benytte deg av fordelene. Hvor mye tjener du per krone du belaster kortet? Hvor mange bonuspoeng får du for hver hundrelapp du kjøper klær for? Vurder fordelene opp mot andre relevante kredittkort.

3. Er den en nedre beløpsgrense? Noen fordelskort vil kunne stille krav om at du belaster et minimumsbeløp per måned for å opprettholde retten til belønning. Hvor høy er eventuelt denne grensen? Hvor sannsynlig er det at du vil kunne overholde denne lenge nok til å kunne benytte deg av fordelene.

4. Er det en øvre grense for bonuser. Flere kredittkort har en øvre grense for hvor stor belønning du kan få per år. Dersom du bruker ditt kredittkort mye, vil du risikere at denne grensen nås halvveis gjennom året og dermed vil du ikke motta bonuspoeng eller cashback for de resterende månedene. Finn et kredittkort som ikke har øvre grense for bonuser og cashback dersom du benytter slike kort ofte.

5. Nå utløper dine bonuspoeng? Vil belønningen utløpe etter ett år, eller etter 5 år? Det beste er naturligvis et fordelskort uten utløpsdato for bonuspoeng og andre oppsparte fordeler. Sjekk hvor realistisk det er at du kan nå en eventuell bonusgrense før en slik frist utløper. Dersom du bruker kredittkort forholdsvis sjeldent, bør du velge fordeler som ikke krever stor inntjening, eller som ikke har korte frister.

6. Hvordan kan du innløse din belønning? Blir cashback automatisk lagt til din kredittkonto? Hva må du foreta deg for å kunne benytte dine bonuspoeng? Vil du kunne innløse bonuspoeng i kontanter? Må du betale frakt for varer du har kjøpt med bonuspoeng?

7. Hvilke gebyr er knyttet til et kredittkort? Er det en årlig avgift og hvor høy er eventuelt denne? Er fordelene med kortet så gode at de er verdt årsavgiften? Eksisterer det kredittkort med lignende fordeler, men som ikke krever slike gebyr?

8. Hvor høy er den effektive renten? Hvor høye renter må du betale dersom du ikke overholder den rentefrie perioden? Hvor lang er den rentefrie perioden. Det hjelper svært lite med noen prosent bonus dersom du ender opp med å betale svært høye renter. Et kredittkort bør naturligvis ikke bare vurderes ut i fra fordelsprogram og belønninger. Spesielt dersom du må forvente å betale renter, bør effektiv rente være det viktigste kriteriet for valg av kredittkort.

9. Hvilke straffegebyr er knyttet til kortet? Det er ingen som forventer å få betalingsproblemer, men du bør likevel ta høyde for at det kan skje. I tillegg kan rett og slett en forglemmelse føre til at du er for sen med nedbetaling av ditt kredittkort. Hvilke straffegebyr er tilknyttet kortet og hvor høye er disse gebyrene? Dette varierer fra kredittkort til kredittkort og slike gebyr kan være svært høye. Et høyt gebyr på overtrekk eller ved for sen betaling vil raskt spise opp bonusene du har tjent inn.