Kredittkort med Reiseforsikring

De fleste kredittkort har en eller flere fordeler og reiseforsikring er et gode som følger med flere av kortene som er tilgjengelige. Det er unektelig en fordel å få "gratis reiseforsikring", men det er viktig å være oppmerksom på betingelsene som gjelder. Kredittkort med reiseforsikring kan faktisk bli en ubehagelig erfaring for deg som tror dette automatisk sikrer deg i alle situasjoner. Her finner du en oversikt med kredittkort, samt muligheter til å sjekke hverm som tilbyr reiseforsikring.

Vilkår for reiseforsikring
Det aller viktigste er å sjekke hvilke vilkår som følger med dine kredittkort. Inkludert reiseforsikring er et gode, men det betinger at du er klar over vilkår og begrensninger. Vi nevner her de vanligste og viktigste vilkårene som er knyttet til kredittkort med reiseforsikring. Samtidig understreker vi nok en gang hvor viktig det er å sjekke nøyaktig hvilke betingelser som gjelder for de kortene som eventuelt skal benyttes.

Reiseforsikringer som er inkludert i kredittkort gjelder vanligvis i hele verden, men det er vanlig at reisen må startes og avsluttes i Norden for at forsikringen skal kunne benyttes. Videre vil en reiseforsikring som medfølger et kredittkort vanligvis kun gjelde på turer med minimum en overnatting, eller dersom du tar fly. Legg også merke til slike forsikringer vanligvis ikke kan benyttes på reiser til og fra jobb. Vi nevner også at du bør sjekke antall personer, samt eventuelle aldersbegrensninger i vilkårene for reiseforsikringen som medfølger ditt kredittkort.

Halvparten må betales med kredittkort
Minimum halvparten av den totale kostnaden må betales med kortet. Dette er det vanligste vilkåret for at reiseforsikringer gjennom kredittkort skal være gyldig. Dette er et vilkår som lett kan føre til konflikt og det er viktig å huske på at det er ditt ansvar å dokumentere at dette vilkåret er oppfylt. Det er med andre ord svært viktig å ta vare på kvitteringer, samt å ha full kontroll over hva som er betalt med kredittkort.

Det er vanligvis minimum 50 prosent av reisens totale kostnader til transport og overnatting som må være betalt med kredittkort. Legg merke til at dette gjelder for alle de forsikrede, samt at betalingen må ha skjedd før skaden inntreffer. Det siste punktet er det viktig å legge merke til. Et hotellopphold som betales med kredittkort ved utsjekking vil for eksempel kunne medføre at reiseforsikringen inkludert i kortet ikke gjelder under selve oppholdet. Sjekk betingelser for ditt kort nøye og vær oppmerksom på denne og lignende problemstillinger.

Det er spesielt når man reiser med egne transportmidler det kan være vanskelig å nå 50 prosents regelen. Dersom du betaler en pakkereise med kredittkort vil dette i utgangspunktet ikke være et problem, men på hyttetur, telttur, biltur og lignende kan det lett bli hårfin beregning som vil avgjør om reiseforsikringen inkludert i ditt kredittkort vil være gjeldene. Vi nevner kort at det vanligste kravet ved bruk av egen bil er at 50 prosent av reiseutgifter som drivstoff, ferger, bom og overnattinger må være betalt med aktuelt kredittkort.

Fordeler
Det er som nevnt viktig at man er oppmerksom på vilkårene for reiseforsikringer knyttet til kredittkort. Når det er nevnt så er dette tilbudet først og fremst et gode. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å tegne en vanlig helårsforsikring i tillegg til den som eventuelt medfølger ditt kredittkort. Da vil du være meget godt sikret på reiser og du vil kunne reise tryggest mulig. Legg merke til at du er dekket av kredittkjøpsloven når du betaler med kredittkort. Dette er en stor fordel dersom reiseselskapet for eksempel går konkurs. Da vil du nemlig få dekket tapet. Mer om fordelene

Konklusjon
Forbrukerrådet er med rette noe kritiske til reiseforsikringer som medfølger kredittkort. Dette skyldes blant annet at vilkårene kan være vanskelige å forstå, samt at 50 prosents regelen gjør det vanskelig å vite når man faktisk er forsikret. Når det samtidig finnes en del reiser man i utgangspunktet ikke kan betale med kredittkort, så er som nevnt en helårs reiseforsikring å anbefale. Vi anbefaler at reiseforsikringen som eventuelt er tilknyttet ditt kredittkort ses på som et ekstra gode. Så langt det er mulig bør du betale reisen med kredittkort for å kunne gjøre denne forsikringen gjeldende, men det betyr ikke at du ene og alene bør stole på denne.

Vi nevner til slutt at du alltid bør tenke gjennom hvilke behov du og dine har. Det gjelder om du kun har reiseforsikring gjennom kredittkort eller begge deler. En ferietur med fjellklatring, rafting og lignende stiller naturlig nok andre krav enn en reiseforsikring som skal gjelde på hyttetur med barna.