Forbrukerrådet om Kredittkort

Et kredittkort betyr for de fleste at man kjøper varer og tjenester på kreditt. Det vil med andre ord si at man låner penger, noe som kan få store innvirkninger på den private økonomien. Å låne penger er ikke en avgjørelse man bør ta lett på, men det betyr ikke at det er feil å ta opp lån eller anskaffe seg et kredittkort. Det betyr at man bør ha oversikt over egen økonomi, samt at man bør vurdere fordeler og ulemper ved et kredittkort. I denne artikkelen presenterer vi noen råd og informasjon fra Forbrukerrådet. Informasjonen er hovedsakelig hentet fra finansportalen.no

Fordeler med kredittkort
Finansportalen nevner at det som kjent finnes flere fordeler med kredittkort, men samtidig at det betinger tilbakebetaling av utestående beløp ved første forfall. Gjennom kostnadsfri betalingsutsettelse gir et kredittkort muligheten til det som i praksis er et gratis lån, dersom du ikke betaler innen utløp av rentefri periode vil imidlertid rentekostnadene bli forholdsvis høye.

Spesielt dersom du handler på internett, er det en fordel at du vanligvis vil motta varen før regningen forfaller. Du kan med andre ord sjekke om en vare eller tjeneste er mangelfull før du betaler. Videre vil du kunne rette krav mot kredittyter ved konkurs, svindel, mangler og forsinkelser, med mer. Vær oppmerksom på at visse betingelser må være oppfylt for at du skal nå frem med slike krav. I Finansavtalelovens § 54b, samt gjennom Forbrukerrådet kan du finne mer informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse. Vi nevner bare kort at du i utgangspunktet kan rette samme krav mot kredittyter som det du retter mot selger, vel å merke dersom du har foretatt et kredittkjøp og Finansavtalelovens øvrige betingelser er oppfylt.

Unngå kredittkortfellen
En av fordelene ved kredittkort er som nevnt muligheten til å låne penger gratis. Som Finansportalen nevner, så betinger det at du ikke benytter kredittkort til kontantuttak, samt at du betaler hele beløpet ved første forfall. Det kan selvfølgelig være fristende ikke å betale mer en minstebeløpet, men da begynner de høye kredittrentene å løpe. "Hvis du så ikke har bare ett, men flere kredittkort, kan du fort finne deg selv i en situasjon, hvor du selv synes at alle inntekter går med til å betale regninger, kredittkort og lån."

Nå er det naturlig at man ikke alltid har anledning til å betale hele beløpet som er utestående. Da bør man betale så høyt beløp som mulig. Videre bør du være oppmerksom på forhåndsutfylte faktura hvor minstebeløpet er påført. Dette må du selv endre for eventuelt å kunne betale ned hele beløpet som er utestående. Vi tar også med at forbrukerrådet oppfordrer deg til ikke å øke kredittrammer eller ta opp forbrukslån for å løse betalingsproblemer. Det vil som kjent bare føre til større problemer på sikt. Dersom du ikke kan betjene gjelden på ditt kredittkort bør du først kontakte utsteder for å se hvordan dette kan løses.


Verdt å vite om kredittkort
På finansportalen finner du en egen artikkel med nyttig informasjon om bank og kredittkort. Der finner du blant annet informasjon om hvem som får tilbud om kredittkort. Kort forklart vil du få innvilget en slik søknad dersom du har stabil inntekt, er uten betalingsanmerkninger, samt har ordet økonomi. Din øvrige gjeld vil også være en viktig faktor når søknad om kredittkort skal behandles. Mer informasjon i artikkelen Kredittkort - Enkelt forklart.

Videre bør du legger merke til hvem du egentlig har en juridisk avtale med når det gjelder ditt eller dine kredittkort. Det vil uten unntak være banken eller finansieringsselskapet som står bak kortet. Fagforening, låneagenter, butikker eller andre som lar deg søke om slike kort er med andre ord ikke den juridiske avtaleparten. Den kan for eksempel nevnes at dersom du har et Liverpool Mastercard, så er det med DNB Nor du har inngått en juridisk avtale.


Annen informasjon
På Finansportalen finner du også annen nyttig informasjon om kredittkort, samt om andre former for lån og kreditt. Blant annet finner du informasjon om andre fordeler med kredittkort som reiseforsikring, cashback, rabatter, med mer. Du finner også informasjon om forskjellige typer kredittkort, samt litt fakta om bruk av slike kort.

Vær forsiktig
Vårt inntrykk av informasjonen på finansportalen er at kredittkort kan være et gode dersom det benyttes riktig og du har kontroll på din personlige økonomi. Det finnes flere gode fordeler ved kredittkort og det er mulig å spare en god del penger blant annet gjennom gratis betalingsutsettelse. Samtidig advares det mot den etter hvert så kjente kredittkortfellen. Dersom du ikke kan betale utestående beløp vil du raskt kunne få alvorlige økonomiske problemer. Å låne penger til å betale regninger og vanlig forbruk vil ganske enkelt ikke fungere i lengden. Mer informasjon finner du i artikkelen Låne Penger.

Det samsvarer godt med det inntrykket vi ønsker å gi av kredittkort. Fordelene er åpenbare og du kan spare en god del penger ved å benytte slike kort riktig. Samtidig er det viktig å understreke at man aldri skal ta lett på det å låne penger. Når det gjelder kredittkort vil rentene kunne bli svært høye og i verste fall ender du opp i en vond spiral som du ikke kommer ut av. Her finner du tips om å søke kredittkort.

Sjekk gjerne vår omtale av Gebyrfri Visa