Flere kredittkorttips

I 1951 utstedte Diners Club de aller første kredittkort til 200 kunder som kunne bruke det på et utvalg restauranter i New York City. Fra den beskjedne starten har kredittkort vokst til å bli en uunnværlig del av det moderne liv.

Det kan være vanskelig å vasse gjennom massene av kredittkort tilbud du mottar, spesielt når rentefrie perioder og gode belønninger brukes som blikkfang. Uansett hvilket kredittkort du ønsker eller hvilke behov du har, bør du alltid undersøke nærmere før du bestemmer deg. Du bør også tenke nøye gjennom bruken av kredittkort. Alltid beskytt deg mot svindel, Gå gjennom din bruk med jevne mellomrom, samt sjekk din egen betalingshistorie. Greier du å unngå renter på ditt kredittkort?

Her er noen nyttige Kredittkort-tips
Betale alle fakturaer i tide. Dette er det viktigste du kan gjøre for å bevare og forbedre din kredittscore. Alltid betal minimum minstebetalingen.

Så langt det er mulig bør du betale hele det utestående beløpet på ditt kredittkort. Alternativt bør du betale så mye som du kan. Det vil spare deg for mye renter og er en særdeles smart økonomisk beslutning.

Sjekk kontoutskriften nøye hver måned og gjennomgå alle belastninger på ditt/dine kredittkort. Er alle belastninger reelle? Finner du noen uventede gebyrer eller trekk? Kredittyter vil rette legitime feil, men som regel kun dersom du melder fra før du betaler fakturaen.

Har du flere kredittkort? Da bør du overføre penger slik at utestående beløp plasseres på det kortet med lavest rente. Avhengig av renteforskjellen vil du kunne spare en god del penger på denne måten.

Dersom du har en god betalingshistorie, kan det lønne seg å kontakte kredittyter for å be om lavere rente. Som kunde vil du være svært verdifull, noe bankene er fullstendig klar over. Selv om ingen reklamerer med dette, så er det en reel mulighet til å spare penger. Det finnes naturligvis ingen garantier, men du har ingenting å tape.

Makuler gamle kvitteringer som stammer fra bruk av kredittkort, men vær oppmerksom på at du ikke makulerer noe som du vil få behov for ved eventuell reklamasjon. Dette er naturligvis et tiltak for å unngå kredittkortsvindel.

Aldri faks ditt kredittkortnummer. Det kan bli liggende lenge før det ender opp oss mottaker. Vær også forsiktig når du benytter kredittkort over telefon. Gi kun ut opplysninger om ditt kredittkort til personer du har ringt opp, samt til selskaper og andre som du har kjennskap til og stoler 100 prosent på. Ikke oppgi slike opplysninger til personer som ringer deg uanmeldt, uansett hvor legitim samtalen virker.

Når du benytter kredittkort på internett bør du se etter adresser som begynner med https:\\. Det betyr at du er på en sikker kobling og indikerer at det er trygt å sende kredittkortnummeret ditt.

Det er viktig å handle raskt dersom du mistenker svindel eller har andre problemer med et kredittkort. Mye av svindelen skjer de første timene etter tyveri og lignende og du må melde fra for ikke å bli holdt ansvarlig.

Vær på vakt mot selskaper som tilbyr svært gode rentebetingelser eller andre fordeler som ser ut til å være svært gode. Ting som er «for gode til å være sant», er dessverre ofte det. Vi har heldigvis strenge lover og forskrifter som beskytter deg som har kredittkort. Det betyr likevel ikke at alt går av seg selv. Les alle vilkår og alt som står med liten skrift. Sammenlign effektiv rente og andre gebyrer før du velger kredittkort. Sjekk også betingelser for eventuelle fordeler som bonus, rabatter og cashback.

Bruk tid på å finne det beste kredittkortet. Effektiv rente, lengden på den betalingsfrie perioden, samt gebyrer som ikke er medregnet i den effektive renten, er de viktigste kriteriene. Et gebyrfritt kredittkort er en stor fordel dersom renten ikke er høyere enn for andre kort. Bonuser, cashback og rabatter vil sjeldent kunne veie opp før høy rente og høye gebyr.

Eventuelle fordeler bør også undersøkes når du leter etter det beste kredittkortet. Dagens kort tilbyr et stort og varierende utvalg av fordeler som rabatter og cashback. Legg merke til at det er dine behov som er viktige i denne sammenheng. Et kredittkort som blir kåret til best i test er ikke nødvendigvis det beste alternativet for deg. Du må velge et kredittkort med fordeler du kan benytte deg av.
Kilde : hints-n-tips.com

Om fordeler som Bonus og Cashback

Et kredittkort kan ha flere fordeler knyttet til seg. Rabatter, cashback og lignende er goder som gjør det mulig å spare penger. I denne artikkelen finner du tips om hvordan du kan få mest mulig ut av fordelene som medfølger kredittkort. Informasjonen i artikkelen er hentet fra nettstedet credit.com.

Sjekk denne oversikten hvor du kan sammenligne kredittkort

Rabatter i forskjellige butikker, billigere bensin, gratis flyreiser, penger tilbake, med mer. Kredittkort med fordeler blir stadig mer vanlig og de aller fleste vil finne slike fordeler som de kan benytte seg av. Hvordan er det så med disse tilbudene? Er de virkelig så gode som de fremstår? Det kan de være, men det betinger at du setter deg godt inn i tilbudene, samt at du foretar en realistisk vurdering av ditt forbruk og din bruk av kredittkort. Dersom du kun belaster ditt kredittkort med en tusenlapp per måned, vil det ta lang tid før du tjener opp gode fordeler. Dersom du benytter ditt kredittkort mye, vil imidlertid muligheten til gode og lønnsomme fordeler være stor.

Her er noen spørsmål du bør stille deg selv før du søker om kredittkort.


1. Hvor god er egentlig belønningen? Er det en belønning du har behov for? Er fordelene med dette kortet rettet mot dine behov, ønsker og interesser? Hvor god er belønningen sammenlignet med lignende kredittkort?

2. Hvor lang tid vil det ta, å tjene inn en ønsket belønning. Noen kredittkort gir deg faste rabatter eller cashback som du kan benytte nærmest umiddelbart, men en god del kort krever at du når et bestemt antall bonuspoeng eller lignende før du kan benytte deg av fordelene. Hvor mye tjener du per krone du belaster kortet? Hvor mange bonuspoeng får du for hver hundrelapp du kjøper klær for? Vurder fordelene opp mot andre relevante kredittkort.

3. Er den en nedre beløpsgrense? Noen fordelskort vil kunne stille krav om at du belaster et minimumsbeløp per måned for å opprettholde retten til belønning. Hvor høy er eventuelt denne grensen? Hvor sannsynlig er det at du vil kunne overholde denne lenge nok til å kunne benytte deg av fordelene.

4. Er det en øvre grense for bonuser. Flere kredittkort har en øvre grense for hvor stor belønning du kan få per år. Dersom du bruker ditt kredittkort mye, vil du risikere at denne grensen nås halvveis gjennom året og dermed vil du ikke motta bonuspoeng eller cashback for de resterende månedene. Finn et kredittkort som ikke har øvre grense for bonuser og cashback dersom du benytter slike kort ofte.

5. Nå utløper dine bonuspoeng? Vil belønningen utløpe etter ett år, eller etter 5 år? Det beste er naturligvis et fordelskort uten utløpsdato for bonuspoeng og andre oppsparte fordeler. Sjekk hvor realistisk det er at du kan nå en eventuell bonusgrense før en slik frist utløper. Dersom du bruker kredittkort forholdsvis sjeldent, bør du velge fordeler som ikke krever stor inntjening, eller som ikke har korte frister.

6. Hvordan kan du innløse din belønning? Blir cashback automatisk lagt til din kredittkonto? Hva må du foreta deg for å kunne benytte dine bonuspoeng? Vil du kunne innløse bonuspoeng i kontanter? Må du betale frakt for varer du har kjøpt med bonuspoeng?

7. Hvilke gebyr er knyttet til et kredittkort? Er det en årlig avgift og hvor høy er eventuelt denne? Er fordelene med kortet så gode at de er verdt årsavgiften? Eksisterer det kredittkort med lignende fordeler, men som ikke krever slike gebyr?

8. Hvor høy er den effektive renten? Hvor høye renter må du betale dersom du ikke overholder den rentefrie perioden? Hvor lang er den rentefrie perioden. Det hjelper svært lite med noen prosent bonus dersom du ender opp med å betale svært høye renter. Et kredittkort bør naturligvis ikke bare vurderes ut i fra fordelsprogram og belønninger. Spesielt dersom du må forvente å betale renter, bør effektiv rente være det viktigste kriteriet for valg av kredittkort.

9. Hvilke straffegebyr er knyttet til kortet? Det er ingen som forventer å få betalingsproblemer, men du bør likevel ta høyde for at det kan skje. I tillegg kan rett og slett en forglemmelse føre til at du er for sen med nedbetaling av ditt kredittkort. Hvilke straffegebyr er tilknyttet kortet og hvor høye er disse gebyrene? Dette varierer fra kredittkort til kredittkort og slike gebyr kan være svært høye. Et høyt gebyr på overtrekk eller ved for sen betaling vil raskt spise opp bonusene du har tjent inn.

Nyttig om Bensinkort

Bensinkort er en type kredittkort som gir deg anledning til å spare penger på bensinutgifter. Noen bensinkort gir bonus eller cashback på alt du kjøper på en bensinstasjon, mens andre kort kun gir fordeler når du kjøper bensin. Høye utgifter til drivstoff betyr at det er mulig å spare en god del penger med bensinkort, men husk at dette til syvende og sist er et kredittkort. Her kan du sammenligne og søke om bensin- og kredittkort.

Det finnes en lang rekke kort med et bredt utvalg av bonuser og andre fordeler. Det som til en viss grad gjør et bensinkort litt annerledes, er det faktum at vi her snakker om kjøp av et nødvendig produkt. Et kredittkort som gir gode rabatter på flyreiser eller på kjøp av klær, vil til en viss grad betyr at du kjøper unødvendige ting. Et slikt kort kan med andre ord øke fristelsen og muligheten for overforbruk. Det er ikke tilfelle med et bensinkort. For de aller fleste er bensin en nødvendighet og den samme mengden kjøpes uavhengig av betalingsmetode og fordeler. Les vår omtale av Shell Mastercard.


Om Bensinkort
Det finnes flere typer kredittkort med flere typer fordeler, noe som også er tilfelle for såkalte bensinkort. De fleste bensinkort vil falle inn under en av to hovedkategorier. Den ene typen bensinkort er et "vanlig" kredittkort som gir fordeler ved all kjøp av bensin, mens den andre typen bensinkort er tilknyttet et bestemt selskap og kun gir fordeler på bensinstasjoner tilknyttet dette selskapet. Begge disse typer kredittkort har unike fordeler, men også mulige fallgruver som du bør være oppmerksom på. Sjekk gjerne artikkelen 365Privat hvor du kan lese om er kredittkort med gode rabatter på bensin. 

Fordelen med bensinkort er enkelt og greit muligheten til å spare penger. Utgifter til bensin er for mange svært høye og en cashback på for eksempel 5 prosent vil utgjøre et betydelig beløp. Husk å sjekke vilkår og fordeler på flere kort før du velger. Cashback har den fordelen at pengene du tjener vanligvis kan benyttes fritt, mens bonuspoeng ofte er knyttet til bestemte belønninger som for eksempel trumfpoeng. Legg også merke til at noen kort som ikke defineres som bensinkort også vil gi rabatter på bensin. Mer informasjon finner du i artikkelen Kredittkort - Bonuser og Cashback.

Bevisst bruk viktig
Dersom du velger et rent bensinkort vil vanligvis belønningen være høyest sett i forhold til det du sparer på bensin, men det betyr ikke at dette er det beste valget dersom du kun skal ha et kredittkort. Et bensinkort vil i utgangspunktet ikke gi rabatter på andre varer og tjenester, og dermed kan du gå glipp av belønninger. Du bør alltid vurdere om et slikt kort er det riktige valget for deg. Dersom du har ordnet økonomi vil et bensinkort, samt et kredittkort med andre fordeler være et godt alternativ.

La oss si at du belaster ditt bensinkort med 20.0000kr i en gitt periode. Av dette har 5.000kr gått til bensin, hvor kortet gir 6 prosent cashback. Du har da tjent/spart 300kr ved å benytte ditt bensinkort. Et alternativ hadde vært et kredittkort med cashback på alle kjøp. Du vil ikke få like høy belønning som ved et bensinkort, men du vil få for hele summen. Men en cashback på 2,5 prosent ville du for eksempel ha tjent/spart 500kr. Det betyr ikke at et bensinkort er et dårlig valg. Dette eksempelet viser at man bør være bevisst på bruken. Benytt bensinkort der det gir fordeler og fortrinnsvis et annet kredittkort ved andre kjøp.

Vilkår
Som nevnt bør du alltid sjekke vilkår før du velger bensinkort. Er det grenser for hvor mye cashback eller bonus du kan spare opp? Hvilke bensinstasjoner kan det benyttes på? Hva er betingelsene for å løse ut inntjente poeng? Hvilke betingelser har konkurrerende bensinkort? Det er også viktig å sjekke effektiv rente og eventuelle andre gebyr. Til syvende og sist er også dette et kredittkort. Det betyr at du må betale renter dersom du ikke overholder betalingsfrister. Det igjen, betyr at lengden på den rentefrie perioden også bør være en del av vurderingen før du velger bensinkort. Dersom du ikke betaler innen for denne perioden vil som kjent rentekostnader påløpe og da er det strengt tatt liten hjelp i eventuelle fordeler. En god cashback på 6 prosent hjelper lite dersom du samtidig må betale høye renter.

Valgets kvaler
Det er mulig å spare en god del penger med bensinkort. Det betinger først og fremst at du unngår rentebelastning. For å få mest mulig ut av et bensinkort bør du vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre. Finnes det bedre alternativ? Det beste er å sammenligne hvor stor belønning du får, for eksempel for hver hundrelapp du belaster kortet. Dersom du har god selvdisiplin og grei personlig økonomi, vil et bensinkort, samt et kredittkort med belønning for andre varegrupper som nevnt være en god mulighet til å spare mest mulig penger.

Sjekk vår omtale av Manchester United Visa

Beste Kredittkort

Tilbud om kredittkort finner du overalt, i posten, på internett, gjennom banken, i innboksen for epost, etc. Det er lett å søke om kredittkort og det er lett å få en søknad innvilget såfremt du har ordnet økonomi. Det betyr ikke at du bør søke på det første kortet du får tilbud om. Du kan spare flere tusen kroner på å lete litt etter det som er det beste kredittkortet for deg.

Sjekk gjerne vår omtale av VIP Credit Card

Beste kredittkort betyr i denne sammenheng det kortet som er riktig for deg. Hvilke fordeler kan du benytte deg av? Hvilke vilkår er viktigst i din situasjon. Her får du noen grunnleggende spørsmål som du bør stille deg i jakten på det beste kredittkort.

Hvilken type kort?
Hvilken type kort vil være det beste kredittkort for deg? Det finnes svært mange forskjellige typer kort og du bør tenke gjennom hva som best samsvarer med dine behov. Vanlig kredittkort, såkalte bensinkort, rabatter, bonuser rette mot fly og reise, bonuser mot bestemte butikkjeder, cashback, med mer. Mulighetene er mange og du bør bruke litt tid på å tenke gjennom hva du har behov for.

Hvilken bruk?
Dette er et viktig punkt i jakten på det beste kredittkort. Har du god betalingshistorie og en sunn og personlig økonomi? Da vil et kredittkort med lave gebyr og gode fordeler være et bra alternativ. Det betinger at du betaler utestående beløp hver måned. Dersom du regner med å ha utestående beløp over tid, da vil ikke et slikt kort være det beste valget for deg. For deg vil det faktisk være ganske enkelt å finne det beste kredittkort. Det vil rett og slett være det kortet med lavest effektiv rente dom er ideelt i en slik situasjon.

Hva er de faktiske kostnadene?
Effektiv rente sier mye om hva et kredittkort koster deg, men det er ikke alle kostnader som er tatt med her. Det er det dessverre umulig å få til. Gebyrer som blir bestemt av bruken er noe du må ta hensyn til. Det vil for eksempel si gebyr ved kontantuttak, gebyr ved overtrekk, samt gebyr ved for sen betaling. Ingen forventer å betale for sent, men det betyr som kjent ikke at det ikke forekommer. Vurder hvordan de forskjellige gebyrene vil påvirke hva som er det beste kredittkort for deg og din økonomiske situasjon.

Hva med rentefri periode?
Rentefri periode vil si hvor lang frist du har til å betale utestående beløp før rentekostnadene begynner å løpe. Denne varierer fra kort til kort og er et viktig moment i jaktet på det beste kredittkortet. Dette punktet er viktigst for deg som forventer å betale tilbake hele det utestående beløpet hver måned, slik at du unngår rentebelastning på ditt kredittkort. Den rentefrie perioden kan variere en god del, så her er det bare å sjekke aktuelle kort.

Hva er kredittgrensen?
Kredittgrensen vil påvirke din kjøpekraft og også mulighetene til å få mest mulig ut av bonuser og cashback. En høy kredittgrense vil være best i så måte. Samtidig medfører høy kredittgrense økt risiko for å havne i kredittkortfellen. Det vil si at dersom du ikke klarer å betale høye nok avdrag, så vil du etter hvert sitte med høye renter og havne i en negativ spiral. Hva som vil være det beste kredittkort i forhold til kredittgrense avhenger altså både av din økonomiske situasjon, samt av din betalingsvilje. Dersom du skal skaffe deg ditt første kredittkort, bør du starte med en forholdsvis lav kredittgrense.

Hva er vilkårene for belønning?
Som nevnt er fordelene en del av vurderingen av et kredittkort. Det er imidlertid ikke så enkelt at du bare kan velge det kortet med best fordeler. Før du finner ditt beste kredittkort bør du sjekke vilkårene for å få disse fordelene. Hvor god er reiseforsikringen som medfølger og hvilke betingelser stilles. Hva skal til for at du får benytte dine opptjente bonuspoeng? Hvor lenge varer disse? Hvor kan de benyttes? Sjekk vilkårene nøye før du velger kredittkort. I artikkelen Bensinkort finner du mer informasjon om bonuser, rabatter og cashback.

Sjekk vår omtale av 365Privat MasterCardNår du betaler med kredittkort

Hva skjer egentlig når du betaler med kredittkort? Det er for så vidt ikke noen viktige opplysninger i denne artikkelen, men det kan være interessant og se hva som egentlig skjer når du foretar et kredittkjøp, samt hvor informasjonen sendes. Det er mange parter involvert og egentlig utrolig at det går så fort. Eksempelet på hva som skjer når du belaster ditt kredittkort er hentet fra nettsiden credit.com.

For oss brukere er det ganske enkelt, vi bruker et kredittkort i en betalingsterminal, taster inn vår personlige gode, signerer dersom nødvendig og går så hjem med varene vi har kjøpt. Noen dager senere vil kjøpet dukke opp på kontooversikten for kredittkortet og på neste faktura vil beløpet bli betalt. Enkelt og greit, men i mellomtiden har flere parter vært involvert i transaksjonen.

Hver gang du belaster ditt kredittkort skjer det flere transaksjoner bak kulissene. Disse foregår i et vanvittig høyt tempo, noe som er årsaken til at vi ikke tenker over dette. Det er da heller ikke nødvendig å vite hva som skjer bak kulissene. Det er kun snakk om dagligdagse og helt legitime forespørsler som sendes mellom involverte parter og det er ingenting å frykte. Dette er bare ment som litt interessant(?) informasjon om hva som skjer etter at du har belastet ditt kredittkort.

La oss si at du kjøper en ny tv til 8000 kroner fra Elektrokongen. Du betaler for kjøpet ved å belaste ditt kredittkort utstedt av Skandiabanken. Det første som skjer er at kjøpet må godkjennes fra din kortutsteder. Når du benytter kredittkort i en betalingsterminal er det i praksis en forespørsel om godkjenning du sender. Dersom forespørselen kommer tilbake med godkjenning vil du kunne gjennomføre kjøpet. I dette eksempelet vil en eventuell godkjenning komme fra Skandiabanken og det er naturligvis din kredittgrense som avgjør om kjøpet godkjennes. Dersom du har 8000 kroner tilgjengelig på ditt kredittkort vil kjøpet bli godkjent.

Forespørselen om godkjenning går imidlertid ikke direkte til banken din, den er som nevnt flere parter involvert når et kredittkort blir belastet. Første stopp for din forespørsel er banken som håndterer kredittkorttransaksjoner for Elektrokongen. Denne banken mottar forespørselen som de så videresender til Visa. Visa sender så forespørselen videre til Skandiabanken.

Visa er en sammenslutning bestående av bankene som utsteder Visa kort til forbrukere, samt banker som tilbyr butikker og lignende å akseptere Visa kort for varer og tjenester. Visa driver også en stor forbruker betalingssystem som håndterer kredittkort transaksjoner mellom sine medlemsbanker. (MasterCard tilbyr en lignende betalingstjeneste for sine medlemmer, banker og finansinstitusjoner.)

Nå har Skandiabanken valget mellom å godkjenne eller avslå forespørselen om å belaste ditt kredittkort. Dersom du har tilgjengelig kreditt vil de i utgangspunktet godkjenne forespørselen. Skandiabanken sender så en elektronisk godkjenning til Visa. Visa sender godkjenningen til Elektrokongen sin bank, som igjen videresender godkjenningen til Elektrokongen. Ekspeditøren som mottar godkjenningen skriver så ut kvittering for transaksjonen, samt sørger for din underskrift dersom det er påkrevd. Dermed er selve handelen avsluttet og selve prosessen har kun tatt et par sekunder.

Du har nå gått hjem, forhåpentligvis fornøyd med din nye TV, men ditt kredittkjøp er fremdeles ikke behandlet ferdig. De 8000 kronene som du har godtatt å betale er nemlig enda ikke belastet ditt kredittkort. Det første som nå skjer er at Elektrokongens bank mottar en kopi av transaksjonen og deretter krediterer hans bankkonto med 8000 kroner. Denne banken sender så en elektronisk transaksjon til Visa som betaler banken de 8000 kronene.

Det er imidlertid ikke Visa som skal belastes for ditt kjøp med kredittkort. Visa belaster derfor kontoen til Skandiabanken med 8000 kroner og sender samtidig transaksjonen videre til denne banken. Skandiabanken belaster så ditt kredittkort med 8000 kroner, noe du vil se på din neste faktura. Avhengig av vilkårene for ditt kredittkort vil du ha en viss tid til å betale før renter påløper.

Hele prosessen vil starte på nytt hver gang du foretar et kjøp med ditt kredittkort. Alle disse forespørslene, kvitteringene og transaksjonene mellom, butikk, banker og kredittkortselskaper tar bare sekunder. Som nevnt er ikke dette informasjon som vil hjelpe deg på noen måte, men nå vet du hva som skjer når du belaster ditt kredittkort, samt hvor informasjonen sendes.

Legg merke til at butikker og andre aktører må betale for muligheten til å tilby kredittkjøp. Denne avgiften er vanligvis på om lag 2 prosent, pluss faste månedlige avgifter. Det vil si at Elektrokongen må betale et gebyr på om lag 160 kroner for ditt kjøp med kredittkort.

Sjekk gjerne vår oversikt og sammenling kredittkort

Kilde: credit.com

Låne Penger – Nyttige tips

Å belaste et kredittkort vil si å låne penger. Dersom du ikke betaler ned hele utestående beløp innen fristen, vil rentekostnadene begynne å løpe. Et kredittkort med konstant utestående beløp vil med andre ord tilsvare et lån. I denne artikkelen finner du generelle tips om det å låne penger.

Hva bør du låne til?
I utgangspunktet bør du alltid være forsiktig med å låne penger, men i noen situasjoner kan det både være nødvendig og smart. Boliglån er den "beste" formen for lån. Det skyldes både den lave renten, samt det faktum at en bolig vil stige i verdi over tid. Et fornuftig boliglån som man har forutsetninger for å betjene vil med andre ord være en fornuftig avgjørelse. Et billån betyr at man låner penger til å kjøpe en eiendel som synker forholdsvis raskt i verdi. Sett fra et økonomisk perspektiv vil dette sjeldent være et fornuftig valg, men trenger man en bil så er løsningen ofte å låne penger.

Sjekk vår oversikt med Kredittkort

Vanlig forbruk skal man være svært forsiktig med å låne penger til. Dersom du ikke har råd til å kjøpe det du trenger, da vil du kunne få problemer med å betjene et forbrukslån eller et kredittkort. Dersom du venter en snarlig bedring i din økonomiske situasjon, for eksempel gjennom arv, gave, lønnsøkning, eller lignende, vil imidlertid det å låne penger til forbruk kunne være en fornuftig løsning. En vaskemaskin som må erstattes, en bil som behøver reparasjon. I slike situasjoner vil det ofte være nødvendig å låne penger, til tross for at det ikke nødvendigvis er noen god løsning.

Betalingsevne
Før du låner penger bør du regne ut hvor stor gjeld du er i stand til å betjene, noe som også gjelder før du søker om kredittkort. Gå gjennom alle forutsetninger og undersøk hvordan disse vil påvirke din fremtidige økonomiske situasjon. Lånebeløp og rentebetingelser er naturligvis viktige forutsetninger når du låner penger. Andre viktige forutsetninger er nedbetalingstid, eventuell avdragsfrihet, gebyrer som ikke inngår i den effektive renten, samt eventuelle krav til sikkerhet. I forbindelse med kredittkort bør du også ta hensyn til hvor lang den rentefrie perioden vil være.

En lånekalkulator kan være et nyttig hjelpemiddel når du skal beregne hvordan et lån vil påvirke din økonomiske fremtid, men vær oppmerksom på at slike kalkulatorer bygger på gjennomsnittsberegninger. Utgifter til mat, klær, transport og lignende varierer mye fra person til person og før du låner penger bør du komme frem til tall som er realistiske for deg og din situasjon. Poenget er naturligvis å finne ut hvilken betalingsevne en selv har.

Flere tilbud om å låne penger
Kunnskap om egen økonomi og egen betalingsevne vil i utgangspunktet gjøre det lettere å få innvilget en søknad om forbrukslån, boliglån eller kredittkort. De fleste banker og finansinstitusjoner vil nemlig se positivt på dette. En gjennomtenkt og reflektert lånesøknad vil ikke bare øke muligheten for lån, den vil også kunne gi deg bedre betingelser. Lovverket beskytter til en viss grad deg som lånekunde, men det ligger i sakens natur at långiver først og fremst ønsker å tjene penger. Det betyr at de ikke tilbyr deg bedre betingelser enn det som må til for at du skal akseptere lånetilbudet.

Det er stor konkurranse om gode kunder og dersom du har god betalingsevne vil bankene stå i kø for å låne penger. Det bør du selvfølgelig benytte til å få best mulig lånebetingelser. Innhent tilbud fra flere banker og bruk litt tid på å finne det beste tilbudet. Over tid er det mulig å spare svært høye summer på dette. Effektiv rente er det viktigste sammenligningsgrunnlaget, men før du låner penger bør også nedbetalingstid og muligheter for avdragsfrihet vurderes, før du eventuelt skaffer deg kredittkort bør også lengden på den rentefrie perioden, samt fordeler ved forskjellige kredittkort vurderes.

Effektiv rente er et viktig begrep for alle som vurderer å låne penger. Effektiv rente vil si nominell rente inkludert gebyrer. Alle som låner ut penger har plikt til å oppgi effektiv rente og dermed har man et glimrende utgangspunkt for å sammenligne forskjellige lånetilbud. Legg imidlertid merke til at ikke alle gebyrer nødvendigvis er inkludert i den effektive renten.

Bruk god tid
Å låne penger er en viktig avgjørelse og først og fremst bør du bruke litt tid på å vurdere ulike fordeler og ulemper som følger med et lån eller kredittkort. Husk at det er din økonomiske situasjon på det tidspunktet som bør legges til grunn for vurdering av betalingsevnen. Utsikter til høyere lønn eller andre inntekter i fremtiden bør kun medregnes dersom disse er 100 prosent sikre. Velg det lånetilbudet som best sammenfaller med dine ønsker og behov. Det er du som skal låne penger og det er du som skal betale disse tilbake. Vi har alle forskjellig prioriteringer og det som er riktig for noen kan være feil for andre. Besøk gjerne finansportalen.no før du låner penger eller søker om kredittkort. Der finner du tips og informasjon fra Forbrukerrådet.

Les mer om kort
Sjekk om du er i faresonen
Her kan du lese om forbrukslån
   

Bonuser - Cashback - Bensinkort

En av fordelene med mange kredittkort er goder som bonuser, rabatter, samt lignende fordeler som er knyttet direkte til bruken av kortet. Fordeler som opptil 25 prosent rabatt i nettbutikker eller opptil 6 prosent rabatt på bensin gjør det mulig å spare en god del penger. Det betinger først og fremst at du velger et kredittkort med fordeler som du kan benytte deg av. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om hva de ulike bonusene egentlig betyr, samt hvordan dette fungerer i praksis.

Bensinkort, Cashback, rabatter og bonuser er eksempler på goder som er knyttet til bruken av et kredittkort. Legg merke til at noen kort kan ha flere slike goder og det kan dermed være vanskelig å plassere disse i en bestemt kategori. Vi gjør likevel et forsøk på å forklare nærmer hva de forskjellige fordelene innebærer, samt hvilke kredittkort som har hvilke fordeler. Husk alltid å sjekke betingelsene for rabatter og lignende.

Cashback 
Såkalt cashback er et amerikansk fenomen som nå også er utbredt i Norge. Enkelt forklart betyr dette at du penger tilbake. Dersom du har en cashback på 4 prosent vil du få 4 kroner tilbake for hver hundrelapp du betaler med ditt kredittkort. Disse pengene vil du vanligvis få godskrevet din kredittkortkonto en til to måneder etter kjøp. I utgangspunktet kan du benytte disse pengene fritt, men vær oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis gjelder for alle kredittkort. Vær også oppmerksom på hvor du får cashback. Noen kredittkort gir cashback på alle kjøp av varer og tjenester, mens andre kort kun gir cashback ved enkelte betalingssteder som vil være nærmere spesifisert.

Kredittkort med bonus
Dersom du har et kredittkort med bonus vil det i stor grad fungere som ved cashback. De forskjellige kredittselskapene benytter gjerne litt forskjellige uttrykk, så ikke heng deg for mye opp i dette. Det viktigste er å få med seg hvilke fordeler et kredittkort faktisk har. Som nevnt er det forskjellige vilkår knyttet til fordeler som dette, og disse vilkårene er forskjellige fra kort til kort. Generelt sett er det nok likevel slik at det er noe mer begrensinger på bonus enn på cashback. Først og fremst gjelder det begrensinger på hvor du kan benytte opptjente bonuspoeng eller penger. Det er heller ikke uvanlig med tidsbegrensninger på når bonusen kan/må benyttes.

Rabatter
Kredittkort med rabatter er det forholdsvis enkelt å forholde seg til. En rabatt på 10 prosent betyr ganske enkelt at du får 10 prosent avslag i prisen. Denne rabatten trekkes vanligvis fra fakturaen, noe som betyr at den aldri vil bli trukket fra ditt kort. Det er først og fremst dette som skiller kredittkort med rabatter fra kort med bonus og/eller cashback. Dersom andre vilkår og fordeler er identiske, så vil et kredittkort med rabatter være å foretrekke fordi man altså får direkte avslag i prisen.

Bensinkort
Et bensinkort er egentlig et kredittkort med rabatt, bonus og/eller cashback. Navnet bensinkort tilsier naturlig nok at det er når du betaler bensin du oppnår disse fordelene. Legg merke til at noen kredittkort gir deg rabatter eller lignende fordeler på alle varer du kjøper på en bensinstasjon, mens andre kort kun gir rabatt på bensin. Legg også merke til at noen kredittkort kun gir fordeler oss bestemte kjeder, mens andre kort gir rabatt på alle bensinstasjoner. Kort forklart finnes eksisterer det mange forskjellige bensinkort, med mange forskjellige fordeler og vilkår. Her finner du mer informasjon om Bensinkort.

Valg av kredittkort
Før du eventuelt skal søke om kredittkort bør du tenke gjennom hvilke fordeler du vil ha best nytte av. Det eksisterer svært mange muligheter og mange gode fordeler som lar deg spare penger. Det hjelper imidlertid lite dersom du ikke velger riktig kort. Riktig kredittkort betyr i denne sammenheng et kort som gir fordeler der hvor du skal benytte dette til betaling. Dersom du kjører mye vil for eksempel et bensinkort være et godt valg. Dersom du handler mye på internett vil du kunne finne kredittkort med opptil 25 prosent rabatt i mange kjente nettbutikker. Husk også å sjekke begrensinger og andre vilkår som gjelder for ditt eller dine kredittkort.

Sjekk vår omtale av Ikano Visa

18 Nyttige Tips

I denne artikkelen presenterer vi 18 nyttige kredittkort tips. Dette er tips som forhåpentligvis vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av ditt kort, hjelpe deg til å velge riktig kredittkort til din bruk, samt hjelpe deg til å unngå kredittkortfellene. Mer informasjon finner du i artikler i meny og bloggarkiv.

Les alt om gebyrfri Visa Gold

1. Velg et eller flere kredittkort med fordeler som du kan benytte deg av. Er det rabatter på bensin du behøver, eller er det gode rabatter på klær du vil få mest glede av?

2. Unngå kredittkortfellen. Dersom mulig bør du alltid betale hele det utestående beløpet innen fristen for den rentefrie perioden. Da vil et kredittkort hjelpe din økonomi, mens manglende betaling vil ha motsatt effekt.

3. Gjør deg kjent med Finansavtalelovens § 54b. Det er en lovparagraf som ivaretar dine rettigheter ved kredittkjøp og dens bestemmelser kan spare deg for mye penger. Dersom vilkårene i loven er oppfylt vil du blant annet kunne kreve erstatning fra kredittyter ved konkurs eller svindel.

4. Ikke lån penger til å betale avdrag. Dersom du ikke kan betjene din kredittkortgjeld, bør du kontakte kredittyter og be om en betalingsavtale. Å låne penger til å betjene gjelde vil på sikt forverre problemene for de aller fleste.

5. Unngå overtrekk av kredittkort. Det vil medføre kostbare gebyr som sammen med høye rentesatser vil gi deg en dyrekjøpt erfaring du kan greie deg foruten.

6. Sjekk om ditt kredittkort har regionsperre før du reiser på ferie i utlandet. Dersom du har nettbank tilknyttet kortet kan dette enkelt gjøres der.

7. Unngå å benytte kredittkort i posten, til kontant uttak, samt til overføringer fra en eventuell nettkonto. For de fleste kort vil det medføre høye gebyr, samt renter fra dag en.

8. Betal med utenlandsk (lokal) valuta på feriereiser og lignende reisemål. Det er betalingsstedet som setter kursen for NOK, en kurs de ofte setter for lavt for å tjene penger. Den lokale valutaen fastsettes av henholdsvis Visa og Mastercard og er dermed et bedre valg.

9. Betal ferien med kredittkort dersom du har reiseforsikring inkludert. Husk imidlertid å sjekke om du har behov for helårs reiseforsikring i tillegg. Husk også å sjekke betingelsene for reiseforsikringen. Les mer om kredittkort med reiseforsikring.

10. Benytt effektiv rente til å sammenligne kredittkort. Effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og alle som tilbyr lån og kredittkort skal oppgi denne. Husk at ikke alle gebyrer er tatt med i den effektive renten. Det gjelder blant annet gebyr i forbindelse med bruk som overtrekk og kontantuttak.

11. Sett deg inn i fordelene som følger med kredittkort. Da kan du spare penger på å benytte deg av rabatter og lignende. Mer om rabatter, bonuser, cashback og bensinkort finner du i egen artikkel.

12. Kjøp av varer og tjenester. Det er i utgangspunktet dette et kredittkort er ment for og det er dette det bør brukes til. Både betingelser for rabatter, rentefri betalingsutsettelse, gebyrfrihet, med mer, er vanligvis knyttet til kredittkjøp.

13. Husk at det kredittkort kan påvirke dine muligheter til boliglån. En dårlig betalingshistorie vil kunne ødelegge slike muligheter også om du ikke har betalingsanmerkning. Regelmessig betaling av hele utestående beløp vil kunne påvirke mulighetene til boliglån positivt.. Det fordi du har vist betalingsevne og vilje, samt god kontroll på egen økonomi.

14. Tenk sikkerhet. Svindelforsøk er dessverre ikke uvanlig og du har plikt til å vise forsiktighet. Blant annet blir det sett på som grovt uaktsomt dersom du oppbevarer kredittkort og kode sammen. Husk alltid å melde umiddelbart fra om mistet eller stjålet kort.

15. Gjør deg kjent med vilkårene som gjelder for ditt kredittkort. Det er mye standardiserte opplysninger, men de er likevel viktige. Dersom du ikke kjenner til betingelser for fordeler, gebyr, reiseforsikring, kontantuttak, misbruk og lignende, kan du risikere å gå på en skikkelig smell.

16. Dersom du skaffer deg flere kredittkort vil du kunne benytte deg av flere fordele, men husk at selvdisiplin og kontroll på egen økonomi er viktig dersom du skal unngå høye kredittrenter

Sjekk våre tips om kredittkortgjeld

17. Ta vare på kvitteringer og eventuell korrespondanse med selger eller kredittyter. Det kan vise seg å bli viktig dokumentasjon (beviser) i en eventuell konflikt, for eksempel dersom du retter krav om erstatning etter Finansavtalelovens § 54b

18. Selvdisiplin og kontroll på egen økonomi er nøkkelen til fornuftig bruk av kredittkort. Ikke fall for fristelsen til kun å betale minstebeløp ved forfall. Det vil gi høye rentekostnader. Følelsen av frihet og muligheten til fleksibilitet når du får et nytt kredittkort i hendene er god, men ikke glem at du i det øyeblikk du belaster kortet faktisk låner penger.

Forbrukerrådet om Kredittkort

Et kredittkort betyr for de fleste at man kjøper varer og tjenester på kreditt. Det vil med andre ord si at man låner penger, noe som kan få store innvirkninger på den private økonomien. Å låne penger er ikke en avgjørelse man bør ta lett på, men det betyr ikke at det er feil å ta opp lån eller anskaffe seg et kredittkort. Det betyr at man bør ha oversikt over egen økonomi, samt at man bør vurdere fordeler og ulemper ved et kredittkort. I denne artikkelen presenterer vi noen råd og informasjon fra Forbrukerrådet. Informasjonen er hovedsakelig hentet fra finansportalen.no

Fordeler med kredittkort
Finansportalen nevner at det som kjent finnes flere fordeler med kredittkort, men samtidig at det betinger tilbakebetaling av utestående beløp ved første forfall. Gjennom kostnadsfri betalingsutsettelse gir et kredittkort muligheten til det som i praksis er et gratis lån, dersom du ikke betaler innen utløp av rentefri periode vil imidlertid rentekostnadene bli forholdsvis høye.

Spesielt dersom du handler på internett, er det en fordel at du vanligvis vil motta varen før regningen forfaller. Du kan med andre ord sjekke om en vare eller tjeneste er mangelfull før du betaler. Videre vil du kunne rette krav mot kredittyter ved konkurs, svindel, mangler og forsinkelser, med mer. Vær oppmerksom på at visse betingelser må være oppfylt for at du skal nå frem med slike krav. I Finansavtalelovens § 54b, samt gjennom Forbrukerrådet kan du finne mer informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse. Vi nevner bare kort at du i utgangspunktet kan rette samme krav mot kredittyter som det du retter mot selger, vel å merke dersom du har foretatt et kredittkjøp og Finansavtalelovens øvrige betingelser er oppfylt.

Unngå kredittkortfellen
En av fordelene ved kredittkort er som nevnt muligheten til å låne penger gratis. Som Finansportalen nevner, så betinger det at du ikke benytter kredittkort til kontantuttak, samt at du betaler hele beløpet ved første forfall. Det kan selvfølgelig være fristende ikke å betale mer en minstebeløpet, men da begynner de høye kredittrentene å løpe. "Hvis du så ikke har bare ett, men flere kredittkort, kan du fort finne deg selv i en situasjon, hvor du selv synes at alle inntekter går med til å betale regninger, kredittkort og lån."

Nå er det naturlig at man ikke alltid har anledning til å betale hele beløpet som er utestående. Da bør man betale så høyt beløp som mulig. Videre bør du være oppmerksom på forhåndsutfylte faktura hvor minstebeløpet er påført. Dette må du selv endre for eventuelt å kunne betale ned hele beløpet som er utestående. Vi tar også med at forbrukerrådet oppfordrer deg til ikke å øke kredittrammer eller ta opp forbrukslån for å løse betalingsproblemer. Det vil som kjent bare føre til større problemer på sikt. Dersom du ikke kan betjene gjelden på ditt kredittkort bør du først kontakte utsteder for å se hvordan dette kan løses.


Verdt å vite om kredittkort
På finansportalen finner du en egen artikkel med nyttig informasjon om bank og kredittkort. Der finner du blant annet informasjon om hvem som får tilbud om kredittkort. Kort forklart vil du få innvilget en slik søknad dersom du har stabil inntekt, er uten betalingsanmerkninger, samt har ordet økonomi. Din øvrige gjeld vil også være en viktig faktor når søknad om kredittkort skal behandles. Mer informasjon i artikkelen Kredittkort - Enkelt forklart.

Videre bør du legger merke til hvem du egentlig har en juridisk avtale med når det gjelder ditt eller dine kredittkort. Det vil uten unntak være banken eller finansieringsselskapet som står bak kortet. Fagforening, låneagenter, butikker eller andre som lar deg søke om slike kort er med andre ord ikke den juridiske avtaleparten. Den kan for eksempel nevnes at dersom du har et Liverpool Mastercard, så er det med DNB Nor du har inngått en juridisk avtale.


Annen informasjon
På Finansportalen finner du også annen nyttig informasjon om kredittkort, samt om andre former for lån og kreditt. Blant annet finner du informasjon om andre fordeler med kredittkort som reiseforsikring, cashback, rabatter, med mer. Du finner også informasjon om forskjellige typer kredittkort, samt litt fakta om bruk av slike kort.

Vær forsiktig
Vårt inntrykk av informasjonen på finansportalen er at kredittkort kan være et gode dersom det benyttes riktig og du har kontroll på din personlige økonomi. Det finnes flere gode fordeler ved kredittkort og det er mulig å spare en god del penger blant annet gjennom gratis betalingsutsettelse. Samtidig advares det mot den etter hvert så kjente kredittkortfellen. Dersom du ikke kan betale utestående beløp vil du raskt kunne få alvorlige økonomiske problemer. Å låne penger til å betale regninger og vanlig forbruk vil ganske enkelt ikke fungere i lengden. Mer informasjon finner du i artikkelen Låne Penger.

Det samsvarer godt med det inntrykket vi ønsker å gi av kredittkort. Fordelene er åpenbare og du kan spare en god del penger ved å benytte slike kort riktig. Samtidig er det viktig å understreke at man aldri skal ta lett på det å låne penger. Når det gjelder kredittkort vil rentene kunne bli svært høye og i verste fall ender du opp i en vond spiral som du ikke kommer ut av. Her finner du tips om å søke kredittkort.

Sjekk gjerne vår omtale av Gebyrfri Visa

Hvorfor skaffe kredittkort?

Det finnes flere fordeler med kredittkort, noe som gjør dette til en god løsning for deg med kontroll på egen økonomi. Først og fremst gir kredittkort fleksibilitet. Man betaler kun renter av de pengene man faktisk tar ut fra kortet. Dette i motsetning til et vanlig forbrukslån hvor man betaler renter på hele beløpet fra dag en. God oversikt over egne utgifter, reiseforsikring, trygg netthandel, samt en jevn tilgang til kontanter er andre fordeler med kredittkort. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke fordeler du får med kredittkort. Vi poengterer at de forskjellige kortene har ulike fordeler og du bør alltid sjekke vilkårene for dine kredittkort.

Sjekk gjerne vår omtale av Flexi Visa

Jevn tilgang til penger
Mange skaffer seg et kredittkort for å ha lett tilgjengelige penger. Dette er da også en stor fordel og som nevnt vil det ikke påløpe renter før man faktisk bruker penger fra kortet. Når bilen behøver reparasjon og det er 20 dager til neste lønn vil et kredittkort komme til sin rett. Du kan få bilen reparert øyeblikkelig og ved å betale fakturaen på kortet innen fristen vil du slippe rentekostnader. Et annet eksempel er julehandel, konfirmasjon eller andre perioder med uvanlig store utgifter. Ved hjelp av et eller flere kredittkort kan slike utgifter fordeles over tid. En annen fordel er at tilgjengelige penger gir mulighet til å benytte seg av gode tilbud. Den nye vaskemaskinen du har behov for kan for eksempel kjøpes med kredittkort og du slipper å vente på lønna som først kommer når tilbudet har gått ut.

Sjekk det eksklusive fordelsprogrammet til VIP Credit Card

Enkelt forklart kan vi si at kredittkort kan benyttes til å jevne ut den private økonomien, samtidig som det for mange er en nødvendig reserve for uforutsette utgifter. Det beste er naturlig nok å spare opp en såkalt buffer som kan benyttes til slike utgifter, men det kan ta litt tid. For mange vil et kredittkort dermed være en grei løsning, men som alltid betinger det at man har kontroll på egen økonomi, samt at man utviser forsiktighet.

Gratis lån
Det er faktisk slik at et kredittkort gir deg muligheter til å låne penger gratis, vel å merke dersom man ser bort fra eventuelle gebyr ved for eksempel kontantuttak. De fleste kredittkort har en gratis betalingsutsettelse på 40 – 60 dager, noe som i praksis betyr at du låner penger gratis. Dersom du overholder fristene for betaling er det en god del penger å spare gjennom å benytte kredittkort aktivt på denne måten.

Et godt eksempel er utenlandsturen i høstferien som du skal betale når feriepengene kommer. Gjennom å betale turen med kredittkort en måned tidligere har du fått turen rimeligere, samtidig som du kan betale tilbake innenfor den rentefrie perioden. Der finnes utallige slike eksempler hvor du kan spare gode penger ved å benytte en gratis betalingsutsettelse som medfølger kredittkort. Som nevnt betinger det kontroll på egen økonomi. 


Her kan du sammenligne og søke kredittkort.

Bedre Sikkerhet
En stor fordel med kredittkort er økt sikkerhet ved netthandel og kjøp i utlandet. De klager og innsigelser du retter mot selger kan i henhold til Finansavtalelovens § 54b også rettes med selskapet som har utstedt ditt kredittkort. Det gir en ekstra sikkerhet i forhold til useriøse selgere og svindel. For å kunne klage til kredittselskapet må det gjelde et kredittkjøp og tjenesten eller varen må være kjøpt fra en næringsdrivende. Videre fordeler av at du vil være dekket av Finansavtaleloven er for eksempel ved konkurser. Dersom du har betalt en reise med kredittkort og reiseselskapet går konkurs har du krav på å få dekket tapet. Rettighetene du som betaler med kredittkort har etter loven, omtales ofte som kjøpsforsikring.  Her finner du Finansavtaleloven.

Bedre oversikt
Et eller flere kredittkort vil faktisk kunne gi deg mye bedre oversikt over egen privatøkonomi. Dersom du betaler med kredittkort vil du få en månedlig oversikt over hva du faktisk bruker, noe som gjør det enkelt å ha kontroll på egen økonomi, samt er et godt redskap til å lage budsjetter. Det betinger naturligvis at du betaler fakturaene på ditt kredittkort før rentene påløper. Dersom dette ikke gjøres vil fordelen med god oversikt bli en kostbar affære.

Andre fordeler
Reiseforsikring er en annen fordel med kredittkort. Enkelt forklart gjelder en slik forsikring dersom du betaler mer enn halve turen med kortet, men dette gjelder ikke alle kredittkort. Det er svært viktig at du setter deg inn i betingelsene som gjelder for den reiseforsikringen som eventuelt er inkludert. Mer om kredittkort med reiseforsikring.

Rabatter, såkalte bensinkort, cashback og andre bonuser har blitt vanlige fordeler med kredittkort. Dette er fordeler som gjør det mulig å spare en god del penger, spesielt dersom du er bevisst på bruken og velger kredittkort som har fordeler du kan benytte deg av. 5 prosent rabatt på all bensin eller 20 prosent på klær og sko er eksempler på slike rabatter. Vi kommer tilbake med egne artikler om denne typen fordeler ved kredittkort. Mer om Cashback, bensinkort og rabatter.
Litt om valg og bruk av kredittkort

Å inneha et kredittkort betyr at man låner penger når kortet benyttes. Både for å kunne velge det kredittkortet som er best, samt for å få mest mulig fordeler fra dette kortet er det viktig med litt grunnleggende kunnskap om gebyrer, renter, kostnader, bruk og lignende. I denne artikkelen presenterer vi nyttige tips og informasjon for deg som har, eller skal søke om kredittkort.

Effektiv rente
Når den rentefrie perioden på utestående beløp utløper vil rentekostnader påløpe. Hvor høye kostnadene er, vil variere og det er viktig å ha kjennskap til hvordan du finner kredittkort med best rentebetingelser. I den sammenheng er begrepet effektiv rente viktig.

Sjekk gjerne vår omtale av Shell MasterCard

Den nominelle renten kan du strengt tatt overse. Den viser kun hva rentesatsen for et kredittkort er. Det er den effektive renten som viser hvor mye du faktisk må betale og således bør den være grunnlaget for å sammenligne. Enkelt forklart kan vi si at den effektive renten viser summen av gebyrer og alle renter. Alle som tilbyr kredittkort i Norge er pålagt å oppgi den effektive renten og dermed er det forholdsvis enkelt å sammenligne kredittkort. Det samme gjelder for øvrig også for boliglån, forbrukslån og lignende. Legg merke til at ikke alle gebyr inngår i den effektive renten.

Sammenligning av kostnader
Kostnadene ved kredittkort utgjøres av renter og gebyr. Som nevnt er den effektive renten et godt utgangspunkt for å sammenligne forskjellige forksjellige kort, men det er altså ikke alle gebyr som tas med i beregningen av denne renten. Det skyldes først og fremst det faktum at flere gebyr er direkte relatert til bruken av kortet. Gebyr ved kontantuttak er et eksempel på dette. Kostnadene ved kontantuttak vil være avhenge av bruken og kan derfor ikke regnes med i den effektive renten. Gebyr ved purring eller overtrekk er også slike gebyrer. Selv om gebyr som avhenger av den enkeltes bruk og betalingsvilje ikke er med i den effektive renten, så er de naturligvis viktige. Alle gebyr og kostnader bør vurderes når man sammenligner kort. Legg vekt på de gebyrene som er mest aktuelle for deg.

Ikke ta ut kontanter
I utgangspunktet bør ikke et kredittkort benyttes til kontantuttak. De aller fleste kortene har svært høye gebyrer på slike uttak og bør først og fremst ses på som et betalingskort. En fast prosentsats og/eller gebyrer opp mot 100 kroner er ikke noe uvanlig kostnad ved kontantuttak. Så langt det er mulig bør man med andre ord unngå dette. Legg merke til at de aller fleste kredittkort ikke tillater uttak ved kjøp i butikk. Slike kort er ganske enkelt ikke ment som vanlige bankkort, men først og fremst til betaling av varer og tjenester.

Nettbank
Flere kredittkort kommer med en egen nettbankkonto. Dette gir god oversikt og er på mange måter en fordel. Men, for noen kredittkort vil overføring av penger gjennom nettbanken regnes som kontantuttak. Det kan med andre ord bli en kostbar opplevelse som man bør unngå så langt det er mulig. Videre vil de aller fleste kortselskap beregne renter fra dag en ved betaling via nettbank. Det vil si at den rentefrie perioden ikke gjelder. Det samme er for øvrig tilfelle dersom kredittkort benyttes til kontantuttak.

I utlandet
Så langt der er mulig bør du alltid betale med lokal valuta når du er i utlandet. Det til tross for at de aller fleste kredittkort har et vekslingsgebyr som da må betales. Årsaken til dette er at det er stedet hvor du betaler som setter kursen du får på den norske kronen, mens den lokale valutaen fastsettes av Visa/Mastercard. En butikk skal tjene penger og de fleste betalingssteder vil sette kursen på NOK for lavt. I de fleste tilfeller vil du ganske enkelt spare penger på å betale i lokal valuta når du benytter kortet i utlandet.

Husk for øvrig å sjekke om du har regionsperre på ditt kredittkort. Det er vanlig med slike sperrer, noe som kan føre til at kortet ditt ikke fungerer i det landet du skal oppholde deg i. Det er enkelt å fjerne eller endre denne sperren og dersom du har et kredittkort knyttet til en nettbank vil du vanligvis kunne gjøre dette der.

Velg riktig kort
Som vi nevnte er effektiv rente sammen med andre gebyrer et godt grunnlag for å sammenligne kredittkort. Det er imidlertid også noen andre faktorer du bør ta hensyn til når du skal velge kort. Her er et par viktige faktorer.

Tenk gjennom hva som er ditt behov. Dersom du for eksempel vil ha behov for å trekke maksbeløpet på ditt kredittkort over tid, da vil en lav effektiv rente være svært viktig. Dersom du derimot har god økonomi og betaler innen den rentefrie perioden, da vil lave gebyrer på bruk, samt gode rabatter og bonuser være viktig.

Svært mange kredittkort har en eller flere fordeler knyttet til seg, noe man bør være oppmerksom på når forskjellige kort skal sammenlignes. Det viktigste her er rett og slett hvilket kredittkort som passer for deg. Dersom du ikke har bil vil et såkalt bensinkort i utgangspunktet være et dårlig valg. Dersom du er glad i shopping og kjøper mye klær vil et kredittkort med gode rabatter i klesbutikker være et godt valg.

Her finner du 18 Kredittkort-tips
Her finner du tips om kredittkortgjeld


Kredittkort med Reiseforsikring

De fleste kredittkort har en eller flere fordeler og reiseforsikring er et gode som følger med flere av kortene som er tilgjengelige. Det er unektelig en fordel å få "gratis reiseforsikring", men det er viktig å være oppmerksom på betingelsene som gjelder. Kredittkort med reiseforsikring kan faktisk bli en ubehagelig erfaring for deg som tror dette automatisk sikrer deg i alle situasjoner. Her finner du en oversikt med kredittkort, samt muligheter til å sjekke hverm som tilbyr reiseforsikring.

Vilkår for reiseforsikring
Det aller viktigste er å sjekke hvilke vilkår som følger med dine kredittkort. Inkludert reiseforsikring er et gode, men det betinger at du er klar over vilkår og begrensninger. Vi nevner her de vanligste og viktigste vilkårene som er knyttet til kredittkort med reiseforsikring. Samtidig understreker vi nok en gang hvor viktig det er å sjekke nøyaktig hvilke betingelser som gjelder for de kortene som eventuelt skal benyttes.

Reiseforsikringer som er inkludert i kredittkort gjelder vanligvis i hele verden, men det er vanlig at reisen må startes og avsluttes i Norden for at forsikringen skal kunne benyttes. Videre vil en reiseforsikring som medfølger et kredittkort vanligvis kun gjelde på turer med minimum en overnatting, eller dersom du tar fly. Legg også merke til slike forsikringer vanligvis ikke kan benyttes på reiser til og fra jobb. Vi nevner også at du bør sjekke antall personer, samt eventuelle aldersbegrensninger i vilkårene for reiseforsikringen som medfølger ditt kredittkort.

Halvparten må betales med kredittkort
Minimum halvparten av den totale kostnaden må betales med kortet. Dette er det vanligste vilkåret for at reiseforsikringer gjennom kredittkort skal være gyldig. Dette er et vilkår som lett kan føre til konflikt og det er viktig å huske på at det er ditt ansvar å dokumentere at dette vilkåret er oppfylt. Det er med andre ord svært viktig å ta vare på kvitteringer, samt å ha full kontroll over hva som er betalt med kredittkort.

Det er vanligvis minimum 50 prosent av reisens totale kostnader til transport og overnatting som må være betalt med kredittkort. Legg merke til at dette gjelder for alle de forsikrede, samt at betalingen må ha skjedd før skaden inntreffer. Det siste punktet er det viktig å legge merke til. Et hotellopphold som betales med kredittkort ved utsjekking vil for eksempel kunne medføre at reiseforsikringen inkludert i kortet ikke gjelder under selve oppholdet. Sjekk betingelser for ditt kort nøye og vær oppmerksom på denne og lignende problemstillinger.

Det er spesielt når man reiser med egne transportmidler det kan være vanskelig å nå 50 prosents regelen. Dersom du betaler en pakkereise med kredittkort vil dette i utgangspunktet ikke være et problem, men på hyttetur, telttur, biltur og lignende kan det lett bli hårfin beregning som vil avgjør om reiseforsikringen inkludert i ditt kredittkort vil være gjeldene. Vi nevner kort at det vanligste kravet ved bruk av egen bil er at 50 prosent av reiseutgifter som drivstoff, ferger, bom og overnattinger må være betalt med aktuelt kredittkort.

Fordeler
Det er som nevnt viktig at man er oppmerksom på vilkårene for reiseforsikringer knyttet til kredittkort. Når det er nevnt så er dette tilbudet først og fremst et gode. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å tegne en vanlig helårsforsikring i tillegg til den som eventuelt medfølger ditt kredittkort. Da vil du være meget godt sikret på reiser og du vil kunne reise tryggest mulig. Legg merke til at du er dekket av kredittkjøpsloven når du betaler med kredittkort. Dette er en stor fordel dersom reiseselskapet for eksempel går konkurs. Da vil du nemlig få dekket tapet. Mer om fordelene

Konklusjon
Forbrukerrådet er med rette noe kritiske til reiseforsikringer som medfølger kredittkort. Dette skyldes blant annet at vilkårene kan være vanskelige å forstå, samt at 50 prosents regelen gjør det vanskelig å vite når man faktisk er forsikret. Når det samtidig finnes en del reiser man i utgangspunktet ikke kan betale med kredittkort, så er som nevnt en helårs reiseforsikring å anbefale. Vi anbefaler at reiseforsikringen som eventuelt er tilknyttet ditt kredittkort ses på som et ekstra gode. Så langt det er mulig bør du betale reisen med kredittkort for å kunne gjøre denne forsikringen gjeldende, men det betyr ikke at du ene og alene bør stole på denne.

Vi nevner til slutt at du alltid bør tenke gjennom hvilke behov du og dine har. Det gjelder om du kun har reiseforsikring gjennom kredittkort eller begge deler. En ferietur med fjellklatring, rafting og lignende stiller naturlig nok andre krav enn en reiseforsikring som skal gjelde på hyttetur med barna.